Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Simon Macuh: Ledeni planeti 2, delavnica za otroke (7+)

multidisciplinarna delavnica za otroke (7+)
sobota, 9. marec 2019, ob 12.00

Prva delavnica Ledeni planeti se je osredotočala na preučevanje ledu kot kiparskega materiala, ki ga je mogoče fizično preoblikovati z vrezovanjem, dolbljenjem, žaganjem, lomljenjem, razbijanjem, raztapljanjem idr. postopki obdelave. S spreminjanjem površine smo skupaj ustvarili raznolike pokrajine ter opazovali procese in tudi posledice preoblikovanja planetov.

Tokratna delavnica bo ob kiparskih veščinah nadgrajena z zvočnim izkustvom. Ob zgoraj omenjenih postopkih in procesih, nas bo zanimalo tudi, kako in kakšen zvok zajemajo različni tipi mikrofonov in kako se ti obnesejo, ko so obdani z ledenimi gmotami? Kakšne zvoke lahko mikrofoni zajamejo, ko so sredi ledene gmote in kakšne, ko se ‘osvobodijo’ od njih, bodisi s taljenjem, bodisi z lomljenjem? Otroci bodo spoznali osnovne fizikalne zakonitosti in skupaj z mentorjem premišljevali o sorodnostih in razlikah med procesi na Zemlji in preostalim vesoljem. Za konec bomo iz posnetih zvokov ustvarili skladbo modela planetarnega sistema.

Na delavnici bomo delali z ledom, vodo, mikrofoni, mešalno mizo, ozvočenjem, snemalnikom in še čem. V primeru lepega vremena bomo delavnico izvedli na prostem, zato naj bodo otroci primerno oblečeni.

@