Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Saša Spačal: Plast_ika

8. 12. 2018 – 15. 1. 2019
razstava 8-kanalne zvočne instalacija

sodelavca: Jan Turk, dr. Mirjan Švagelj

sobota, 8. 12. 2018, ob 12.00 (opoldne) – otvoritev zvočne razstave in nagovor Saše Spačal ter Sebastjana Kovača
otroška delavnica ob otvoritvi: Gaja Mežnarič Osole in Andrej Koruza: Potovanja biljk

Bioumetnica Saša Spačal se loteva perečega vpliva človeškega napredka in ekologije. Delo z zgovornim naslovom Plast_ika izpostavlja problematiko mikroplastičnih delcev v prsti. V sodelovanju z Janom Turkom, ki skrbi za zvok in ob svetovanju dr. biomedicine Mirjana Švaglja, je umetnica ustvarila zvočno postavitev, ki podaja zgodbo o poroznosti tal in njenih prebivalcih.

Plasti tal nastanejo zaradi raznovrstnosti neenakomernih presnovnih procesov v zemlji in se ločijo med seboj po številnih lastnostih kot je delež humusa, barva, vlažnost, prekoreninjenost, v dobi Antropocena tudi po stopnji in vrsti mikroplastike. Drobcene zemeljske živali v metaboličnem krogotoku planeta tako premeščajo in predelujejo snovi zemlje skupaj z raznovrstnimi delci mikroplastike, ki jih proizvaja človeška vrsta.”

Kot pravi sama, poskuša z instalacijo“mikrofavni naših tal skuša dati glas, da bi nam povedala, kako človeška dejavnost pronica tudi v globje plasti zemlje.”

Saša Spačal bo predstavila zvočno instalacijo in spregovorila o namenu kot tudi procesu ustvarjanja tega dela. Varstveni biolog Sebastjan Kovač bo spregovoril o ekoloških problemih mikroplastike, predvsem o tistem manj raziskanem vplivu njenega pojavljanja v tleh, kjer organizmi vplivajo na prehajanje mikroskopskih plastičnih delcev med različnimi plastmi. Kot pravi avtor, “v tem procesu kot glavni razkrojevalci tal sodelujejo deževniki, ki s svojim gibanjem prenašajo te počasi razgradljive delce v globje plasti. To je tudi mesto, kjer naj bi delci vstopali v prehransko verigo. Njihov dolgotrajen vpliv na tla in v njih bivajoče organizme ostaja zaenkrat skoraj popolnoma neznan.

***

Saša Spačal, slovenska intermedijska umetnica, grafična oblikovalka, raziskovalka živih sistemov in bioumetnica. Njena dela so bila predstavljena na številnih mednarodnih razstavah, festivalih in prizoriščih. Kot soavtorica dela Myconnect je skupaj z Mirjanom Švageljem in Anilom Podgornikom prejela častno omembo na Ars Electronica Prix 2015.
Je ena od vodilnih članic inciative ČIPke, ki raziskuje situacijo žensk v znanstveno tehničnem kontekstu in intermedijski umetnosti, ter članica glasbenega kolektiva Theremidi orchestra, audio-vizualne “naredi-sam” skupnosti
https://www.agapea.si

Kolofon
umetnica: Saša Spačal
zvočno oblikovanje: Jan Turk
svetovanje, konstrukcija: dr. Mirjan Švagelj
otroška delavnica in uvodni nagovor na otvoritvi: člani kolektiva Trajna
kuriranje, organizacija, produkcija: Irena Pivka, Brane Zorman
Produkcija: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, 2018
Prostor: Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost

@