Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Poletno branje I Katja Čičigoj o Donni Haraway

Katja Čičigoj: Regeneracija prihodnosti brez njene reprodukcije: naravno-kulturno mnogovrstno sorodstvo v misli Donne Haraway

Besedilo je dosegljivo tukaj.

Daljša verzija besedila, ki jo je napisala in prevedla Katja Čičigoj, bo objavljena v reviji Maska, št. 196-197, ki bo izšla avgusta.

Foto: https://earthlysurvival.org/

Film Fabrizia Terranove – Donna Haraway: Pripovedi za zemeljsko preživetje (Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, 2016), ki črpa formalne in vsebinske pobude zlasti iz zadnjega dela Donne Haraway – iz knjige Staying With the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Vztrajati s težavami: ustvarjanje sorodstva v htulucenu) iz leta 2016. V besedilu, ki sledi, kot zapiše: “bom v srečanju s filmom razpletla nekaj osrednjih konceptualnih niti njenega dela, zlasti tiste, ki vodijo k razumevanju njenega doprinosa k mišljenju drugačnih oblik skupnosti oz. »sorodstva« (kinship), kar ima tudi posledice za sodobno okoljsko misel. Ob tem bom skušala nakazati, kako lahko formalno in vsebinsko zgradbo zgoraj omenjenega filma razumemo v dialogu z nekaterimi oblikami njenega mišljenja, ki razpirajo »težave«, kot pravi Haraway, s katerimi moramo danes vztrajati, jih s skupnimi močmi misliti.”

Cona vam želi prijetno branje in sončno poletje! Se vidimo septembra!

 

@