Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

OR poiesis: YAMAMAYU nočna pohajkovanja

Zvočni sprehod, globoko poslušanje, 120 min
V sklopu 29. Mednarodnega festivala računalniške umetnosti
9. oktober 2023, ob 19.00
Mestni park Maribor

Foto: Petra KAPŠ.

Foto: Matej TOMAŽIN, arhiv CONA.

Nočni zvočni sprehod nas popelje v iskanje tišine in poslušanja neslišnega, v čas nočnih vešč jamamaj, ki predstavljajo sintropične vezi oddaljenih in bližnjih teritorijev. Nočni zvočni sprehod nas popelje v čarobni svet nočnih metuljev, ki kot simbionti predstavljajo sintropične vezi narave in kulture v parku Tivoli. Namen niza partitur poslušanja je intervenirati v prevladujočo perceptivno agendo in poudariti potencialnosti auralne zaznave. Sluh je tesno prepleten s sposobnostjo kompleksnega razumevanja stvarnosti ter sočutja, ki je osnova za vključujočo resonanco. Kako poslušati nevidno? Kako zaznati bitja, ki nočejo biti slišana?

Prisluškovanje dozdevno neslišnemu ter pohajkovanje po nočnih krajinah (ki so lahko tudi le redukcija vidnega polja in prisluškovanje drobnim impulzom lastnega telesa in anime) naslavlja zvočnost dozdevne tišine in bioakustiko iz smeri teritorija. Jamamaji so prebivalci visokoraslih listnatih gozdov, ki živijo visoko v krošnjah dreves. So nočni metulji, ki za seboj puščajo velike svetlozelene svilene zapredke. Dislocirani nočni prišleki so pred dobrim stoletjem ob poskusih lokalnega svilogojstva uspeli pobegniti v prostost okoliških drevesnih krošenj. Izvirajo z japonskih hribov, skozi odprto okno pa so se razširili po celinskem pasu jugovzhodne Evrope.

YAMAMAYU nočna pohajkovanja so zasnovana na avtoričinem trajajočem poetičnem raziskovanju jamamajev in vešč, eholokacije, sposobnosti nočnih vešč, da se z absorpcijo zvoka zaščitijo pred predatorjem, tišine, modalnosti premikajočih/mirujočih stanj in sofistikaciji osebnega auralnega polja z vidika teritorija.

OR poiesis (a.k.a. Petra KAPŠ) je umetnica in raziskovalka na področju bio- in geoakustike, hidroakustike, slušne percepcije, interaktivnega zvočnega performansa v konkretnem, akustičnem prostoru ter digitalno nadgrajeni realnosti, spletne transmisije in umetniškega radia. Svoje delo tke vmes med umetnostjo zvoka, radia, časprostor poezijo, performansom in fotografijo. Besedo, njen primarni medij, razširja v sonornih sferah časprostor poezije. Razvija performativno prakso terenskega snemanja, raziskuje in udejanja možnosti avtorskega radijskega prostora, posveča se auralnosti uprostorjenega spomina in časovnim vrtinam. Ob vseh digitalnih razsežnostih je središčna fizična prisotnost telesa. Njena zvočna dela beležijo _samote_. V zadnjih letih je pomembno prispevala k razvoju interaktivnih, zvočnih in performativnih umetniških praks. Pomembno je njeno eksperimentiranje in razvoj lokacijskih medijev v navezavi na slušno senzoriko in razvoj topografskih zvočnih arhivov, artikuliranje subtilnih intervencij v javni prostor in raziskovanje spomina in spominjanja, poudarjeno skozi zvok, zaznavo in percepcijo, v dinamiki med starodavnim in sodobno stvarnostjo. Deluje v slovenskem in mednarodnem okolju. Je ustanovna članica združenja CENSE (Central European Network for Sonic Ecologies) in članica skupine JATA C ter kolektiva radio.earth.

PREJŠNJE IZVEDBE

V sklopu festivala TO)pot 2023
Nedelja, 17. september 2023, ob 19.00

V sklopu festivala TO)pot 2022
Sreda, 14. 9. 2022, ob 19:00
Četrtek, 15. 9. 2022, ob 21:00

@