Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

OR poiesis: Kamnolom KISETSU

14. 9.–15. 11. 2019
razstava 8-kanalne zvočne instalacije

Sobota, 14. 9. 2019 ob 12.00  – otvoritev
Torek, 17. 9. 2019 ob 20.00 –  zvočni dogodek v živo
Sobota, 9.11.2019 ob 12.00 – vodstvo po razstavi

Foto: Petra Kapš

Človek živi v prepričanju, da mu napredna tehnologija omogoča življenje brez smisla in mimo sinhronosti s kozmosom, a telesa nam kažejo, da temu ni tako. Senzualna, snovno čutna vez s svetom nas prestavi na globok rob zaznave. Avtorica že vrsto let opravlja akustično poetično študijo zapuščenega kamnoloma. V jedru zvočne kompozicije je kamen, tišina, poetika prostora in zvočnost določenega kraja v razširjenem, cikličnem času, raztezajoč se čez več let. Odmev kamnitega vrta je neobremenjen s hitrostjo sprememb, ki bi jih vsiljevala potreba po monetarizaciji. Prav kamen človeka tesno pripenja na prastare, izvorne, kozmične prvine sveta. Namen je ojačati vibracijske kvalitete kamenja, jih dvigniti v slišno območje človeka in integrirati kot interaktivno zvočno-frekvenčno polje, ki zveni s človekom, njegovim telesom in zavestjo. Avtorico zanima obnašanje različnih snovnih ter bio-morfnih polj ter njihova interferenca.

V širšem opusu svoje umetniške prakse avtorica raziskuje modalitete tišin in potencialnosti, ki jih tiha, pogosto eksploatirana okolja nudijo za prisluh pretanjenim akustičnim kvalitetam snovi in glasu. V zadnjih letih je pomembno prispevala k razvoju interaktivnih, zvočnih in performativnih umetniških praks. Njena zvočna dela beležijo samote.

 

objave v medijih:

Program Ars: Glasni novi svet
Centralala: OR poiesis: “Naša družba ne prenese tišine”

OR poiesis je umetnica in raziskovalka na področju zvoka in slušne percepcije ter poetičnega performansa. Besedo razširja v sonornih sferah časprostor poezije. Ob vseh digitalnih razsežnostih ji je središčna fizična prisotnost telesa.

_____

Umetnica: OR poiesis
tehnično sodelovanje: Andrej Hrvatin
Organizacija: Jasmina Založnik
Kuriranje: Irena Pivka, Brane Zorman
Prevod in lektura: Urban Belina
Produkcija: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, 2019
Prostor: Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost
Podpora: Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana – oddelek za kulturo, Mestna občina Maribor

 

@