Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

OR poiesis: Kamnolom KISETSU, zvočni dogodek

Torek, 17. 9. 2019 ob 20.00 –  zvočni dogodek v živo

Dogodek poteka v okviru razstave 8-kanalne zvočne instalacije Kamnolom KISETSU, ki je razstavljena v Stekleniku med 14. 9. in 15. 11. 2019.

Foto: Petra Kapš

Hiter pregib od novega k obsoletnemu dela človeka vedno bolj nekompetentnega za brstečo tehnološko realnost, v kateri lahko participira le še kot konzument kratkoročnega spomina.

Avtorica že vrsto let opravlja akustično poetično študijo zapuščenega kamnoloma. V jedru zvočne kompozicije je kamen, tišina, poetika prostora in zvočnost določenega kraja v razširjenem, cikličnem času, raztezajoč se čez več let. Odmev kamnitega vrta je neobremenjen s hitrostjo sprememb, ki bi jih vsiljevala potreba po monetarizaciji. Prav kamen človeka tesno pripenja na prastare, izvorne, kozmične prvine sveta. Namen je ojačati vibracijske kvalitete kamenja, jih dvigniti v slišno območje človeka in integrirati kot interaktivno zvočno-frekvenčno polje, ki zveni s človekom, njegovim telesom in zavestjo. Avtorico zanima obnašanje različnih snovnih ter bio-morfnih polj ter njihova interferenca.

 

 

@