Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Idejno in vsebinsko vodstvo CONA:
Irena PIVKA                           e-mail: irena(at)cona.si
Brane ZORMAN                     e-mail: brane(at)cona.si
Organizacija in produkcija:
Damjana GOLOB LAVRIČ     e-mail: damjana(at)cona.si
Komunikacija in odnosi z javnostmi:
Matej TOMAŽIN                     e-mail: matej(at)cona.si

Kolofon

Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost, naslavlja dela, ki preko zvočne raziskave narave in okolja povezujejo umetniške in znanstvene prakse. Dela umetniških zvrsti zaobjemajo bioakustiko, zvočno ekologijo, zvočno krajino, zvočno umetnost idr. Namenjena so radovedni publiki, ki jo zanima združiti opazovanje botanike v rastlinjaku s poslušanjem aktualnega umetniškega dela iz programa Steklenik.

Steklenik je povezovalni prostor za snovanje, raziskovanje in predstavljanje umetniških del, razstav, performansov in spremljevalnih dogodkov. Ponuja vpogled v ustvarjalne in raziskovalne procese. Nagovarja publiko, ki jo zanima, kako prostor, okolje, narava in njegove entitete sobivajo v celostnih ekosistemih. Z aktivnostmi raziskujemo zaznavo in razumevanje teh pojavov  ter način njihovega oblikovanja preko zvoka in poslušanja. Poslušanje tovrstnih umetniških del v prostoru, namenjenem preučevanju rastlin, obogati doživetje ter omogoči povezovanje narave in umetnosti.

Rastlinjak je razstavni prostor, ki zagotavlja ustrezne pogoje za rast, raziskovanje in občudovanje izbranih botaničnih organizmov. Če pogledamo iz prostorskega stališča, je tak prostor zelo podoben prostorom umetniške produkcije; gledališču, galeriji, koncertni dvorani, radiu …  Povezovanje teh dveh vsebin – botanične in umetniške – je zanimiv primer prepletanja znanstvenega in umetniškega polja.

Steklenik je bil med okt. 2018- feb. 2022 partnerski projekt zavoda Cona in Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Cona je tehnično opremila in ozvočila vzhodno krilo Rastlinjaka Tivoli, v katerem je pripravljala program galerije, Botanični vrt pa je poleg zagotavljanja prostorskih kapacitet sooblikoval povezovanje med znanstvenim in umetniškim načinom raziskovanja in ustvarjanja. Tako smo skupaj oblikovali nov povezovalni prostor. Izbrana, ustvarjena in predstavljena dela programa Steklenik raziskujejo vprašanja zvoka, ekologije, prostora in senzibilizirajo občinstvo za različne načine poslušanja.

Po feb 2022 galerija Steklenik odpira novo poglavje, v katerem načrtujemo nadgrajevanje spodbudnega okolja za ustvarjalne umetniške podvige ter hkrati izpolniti pričakovanja publike.

Steklenik podpirata Ministrstvo za kulturo in MOL oddelek za kulturo.

      

Označene delavnice za otroke, so financirane s projekta:

Projekt konS – Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kolofon

Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost
www.steklenik.si

Idejno in vsebinsko vodstvo ter kuratorstvo: Irena PIVKA, Brane ZORMAN
Produkcija in organizacija: Irena PIVKA, Damjana GOLOB LAVRIČ
Odnosi z javnostmi: Matej TOMAŽIN
Oblikovanje: Irena PIVKA, Vesna BUKOVEC
Lektura in prevodi: Melita SILIČ
Spletišče: Vesna BUKOVEC
Fotografija in dokumentacija: Miha GODEC, Sunčan STONE

Produkcija: CONA

Program podpirata Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo in Ministrstvo za kulturo RS.

@