Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost, naslavlja dela, ki preko zvočne raziskave narave in okolja povezujejo umetniške in znanstvene prakse in raziskujejo področja bioakustike, zvočne ekologije in zvočne umetnosti. Skupaj z našimi umetnicami_ki, vzpostavljamo povezovalni prostor za snovanje, raziskovanje in izkustvo zvočnih umetniških del in narave. Rastlinjak kot prizorišče umeščamo v širše polje dojemanja kuriranih prostorov, ki poleg zagotavljanja ustreznih pogojev za rast, raziskovanje in občudovanje botaničnih organizmov, nudi svojevrsten kontekst za doživljanje različnih oblik zvočne umetnosti.

Ustanoviteljica galerije Steklenik je CONA, nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Glavne aktivnosti zavoda so (post)produkcija in promocija intermedijskih in zvočnih umetniških del v povezavi z naravo, okoljem in zvokom. S ciljem družbeno in ekološko odgovornega kulturnega povezovanja, CONA sodeluje s priznanimi in uveljavljenimi domačimi in mednarodnimi umetnicami_ki in institucijami s področij bioakustike, zvočne ekologije, radio art (radijske umetnosti) in sound art (zvočne umetnosti).

Program galerije Steklenik je od ustanovitve leta 2018 do leta 2022 v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani gostoval v rastlinjaku Tivol. V letu 2022 pa smo pričeli s sodelujem z različnimi nacionalnimi kulturnimi in znanstvenimi ustanovami v Sloveniji, kot so: Center urbane kulture Kino Šiška, Zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane (MG+MSUM, Cukrarna), Galerija Kresija, Mednarodni grafični likovni center Ljubljana, Kulturno izobraževalno društvo Kibla, Botanični vrt Sežana, itd.

Program galerije Steklenik podpirata Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in Ministrstvo za kulturo RS, in delno sofinancira Evropska unija iz programa Ustvarjalna Evropa.

EKIPA
Brane ZORMAN / direktor, producent, programski vodja in zvočni inženir

brane(at)cona.si

Irena PIVKA / umetniška vodja in producentka
irena(at)cona.si

Matej TOMAŽIN / odnosi z javnostmi, producent, oblikovalec, fotograf in videast
matej(at)cona.si

KOLOFON

Idejno in vsebinsko vodstvo ter kuratorstvo: Irena PIVKA, Brane ZORMAN
Produkcija in organizacija: Irena PIVKA, Matej TOMAŽIN
Odnosi z javnostmi: Matej TOMAŽIN
Oblikovanje: Matej TOMAŽIN, Vesna BUKOVEC
Lektura in prevodi: Melita SILIČ, Jana Reneé WILCOXEN
Spletna administratorka: Vesna BUKOVEC
Spletno oblikovanje: Vesna BUKOVEC, Matej TOMAŽIN
Fotografija in video: Miha GODEC, Sunčan STONE, Matej TOMAŽIN
Ilustracija na naslovni strani: Sanja ŽAGAR

Produkcija: CONA, zavod za procesiranje sodobne umetnosti

@