Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Marko Pogačnik: Ustvariti kulturo Gaje 2006-2023

Sprehod z umetnikom, 180 min
Sreda, 27. september 2023, ob 16.00
Trg republike, spomenik Revolucije

Obvezna prijava

Risba: Marko Pogačnik.

Prehod v tretje tisočletje našega štetja let doživljam kot prehod v kulturo, ki ne bo odvisna od vzorcev/matrik, ki so usodno zaznamovale zadnja tisočletja patriarhalno/monoteističnih kultur. Ena od teh nesrečnih matrik je stalno prelivanje krvi v obliki krutih vojn in drugih oblik žrtvovanja človeške svobode. Nič manj strašna ni matrika človeškega vladanja nad silami in bitji narave in iz nje izhajajoči ekocid.

Ker želim prispevati k nastanku bistveno drugačne človeške kulture, sem se odločil, da svoja tovrstna prizadevanja predlagam za projekt 2006–2023. To pomeni, da sem obljubil, da bom med odvijanjem teh 17 let izčistil načrt nove vrste kulture na Zemlji in ga objavil do leta 2023.

Ker sem prepričan, da je nova vrsta civilizacije na Zemlji možna samo pod pogojem, da je uglašena s kreacijo Zemljine celote, jo imenujem »kultura Gaje« – Gaja/Gea kot starogrško ime za Zemljo. Grki Zemlje niso videli zgolj kot v materijo odet planet, temveč tudi kot obliko zavesti božanske narave.

Projekt sem udejanil v obliki Geokulturnega manifesta, ki sem ga z lesnim ogljem napisal na steno Muzeja sodobne umetnosti v Ljubljani v okviru razstave Zasilni izhod (2021–22). Poleg tega sem v istem obdobju v treh jezikih izdal knjigo Ustvarimo kulturo Gaje – Gaia Kultur erschaffen – Creating Gaia Culture.

Praktično želim na primeru mestnega tkiva Ljubljane pokazati, kako se kultura Gaje že uresničuje, čeprav se mestne_i prebivalke_ci za to ne zmenijo.

Marko Pogačnik, rojen v Kranju leta 1944, živi v Šempasu na Vipavskem. V letih 1965–71 je deloval v okviru gibanja in skupine OHO, od 1971–79 v poljedelsko-umetniški komuni v Šempasu. Razvil je litopunkturo – umetnost akupunkture pokrajin in mest. Je avtor državnega grba Slovenije. Med letoma 2016 in 2022 nastopa v svetu kot Unescov umetnik za mir.

Produkcija: Maska, 2023, del Zdaj je tukaj.

@