Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Manja RISTIĆ: Sonična ontologija malomarnosti

2-kanalna zvočna instalacija / 6. 3. – 31. 5. 2023
gostovanje v Botaničnem vrtu Sežana

O konceptualizaciji dela lahko preberete več v pdf knjižici Sonična ontologija malomarnosti.

Sonična ontologija malomarnosti je del kontinuirane umetniške raziskave, ki temelji na poslušanju zapuščenih prostorov in krajin, ki jih je človek s svojo prisotnostjo in izkoriščanjem korenito preoblikoval, zdaj pa so znova “izročeni” naravi.

Predavanje

Zvočni dogodek

Med procesom konceptualizacije Sonične ontologije malomarnosti se je umetnica Manja Ristić nahajala v prostorih, opuščenih zaradi korupcije, potrošništva in družbeno-političnih pretresov, ki sta jih za zmeraj spremenila človekovo prekomerno izčrpavanje in njegova neustavljiva želja, da gradi – od tisoč let starih kamnolomov do sodobnih megastruktur. Jedro kompozicijske strukture se tako vpenja v opuščeno post-gradbeno območje megastrukture v Stožicah, plasti mnemopoetičnih zvočnih sledi pa izvirajo iz opuščenih kamnolomov apnenca z otoka Korčula v južni Dalmaciji, kot so Glogovac, Lenga in Vrnik, pa tudi iz opuščenih rudnikov in jam z apnencem v Fruški gori v Vojvodini na severu Srbije. Poetični poudarek je usmerjen v dinamičnost in teksture voda ter vodnih mikro okolij, ki so gradniki formativno-reproduktivnih okolij in tako pomembni za procese ohranjanja biodiverzitete.

FM zvočni sprehod

Manja RISTIĆ (SR, HR) je diplomirala na Akademiji za glasbo v Beogradu, nato pa na Kraljevem kolidžu za glasbo v Londonu opravila podiplomsko izobraževanje za solistko v ansamblu. Njene z zvokom povezane raziskave se poleg sodobnega performansa v polju instrumentalne elektroakustične glasbe osredotočajo predvsem na interdisciplinarni pristop k zvočni umetnosti, terenskim posnetkom in eksperimentalnim radijskim umetnostim.

KOLOFON
Umetnica: Manja Ristić
Kuriranje: Irena Pivka, Brane Zorman
Organizacija: Irena Pivka, Katarina Radaljac
Prevod in lektura: Katja Kosi, Melita Silič
Odnosi z javnostmi: Katarina Radaljac
Fotografija:
Sunčan Stone
Produkcija: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, 2020
Prostor: Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost, FM 88.8 MHz, 3. program Radia Slovenija – program Ars

PREJŠNJE IZVEDBE

predavanje in zvočni dogodek v živo / petek, 16. 9. 2022, ob 20.00
Cukrarna, Ljubljana

FM razstava, razstava 8-kanalne zvočne instalacije / 7. 11. 2020 – 12. 1. 2021
lokacijski FM sprehodi (v Park Tivoli) na frekvenci 88.8 MHz:
sobota, 7. 11. 2020, ob 12.00
torek, 10. 11. 2020, ob 18.00
torek, 12. 1. 2021, ob 18.00
radijska otvoritev razstave  na programu Ars
sreda, 18. 11. 2020, ob 20.00

Produkcija zavod CONA, del projekta Acoustic Commons. V sodelovanju s 3. programom Radio Slovenija – program Ars.

@