Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Manja RISTIĆ: Sonična ontologija malomarnosti

Avtorski zvezek umetnice, ki je nastal med procesom dela na projektu Sonična ontologija malomarnosti.

Med procesom konceptualizacije Sonične ontologije malomarnosti se je umetnica Manja Ristić nahajala v prostorih, opuščenih zaradi korupcije, potrošništva in družbeno-političnih pretresov, ki sta jih za zmeraj spremenila človekovo prekomerno izčrpavanje in njegova neustavljiva želja, da gradi – od tisoč let starih kamnolomov do sodobnih megastruktur. Jedro kompozicijske strukture se tako vpenja v opuščeno post-gradbeno območje megastrukture v Stožicah, plasti mnemopoetičnih zvočnih sledi pa izvirajo iz opuščenih kamnolomov apnenca z otoka Korčula v južni Dalmaciji, pa tudi iz opuščenih rudnikov in jam z apnencem v Fruški gori v Vojvodini na severu Srbije.

Povezava na zvezek v pdf obliki.

Zvezek v fizični obliki je na voljo na našem sedežu na naslov Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, s predhodno najavo na info@cona.si.

Kolofon:

Sonična ontologija malomarnosti

Umetnica: Manja Ristić
Prevod in lektura: Katja Kosi, Melita Silič
Izdala: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, v Ljubljani, 2021
Knjižna zbirka: Steklenik 2020/21 / 1
Naklada: 200 izvodov
Ni naprodaj

Prizorišče: Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost,
FM 88.8 MHz, 3. program Radia Slovenija – program Ars
Izdala: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, v Ljubljani, 2021
Koprodukcija: Botanični vrt Univerze v Ljubljani

www.cona.si www.steklenik.si www.botanicni-vrt.si www.acousticommons.net

Program CONE podpira Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo, projekt Steklenik podpira Ministrstvo za kulturo RS.
Razstava in knjižica sta del projekta Akustično skupno, ki ga sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Dano na voljo v formatu pdf na publikacije.steklenik.si, dne 1. 1. 2023.

© CONA 2021. Vse pravice pridržane.

       

@