Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Robertina ŠEBJANIČ: Linija |  +1233m  -1233m

zvočni dogodek v živo / sobota, 20. maj 2023, ob 21.00
del Kako nas čuje more / Heard by the Deep
Beton Kino, Dom mladih, Split

Delo Robertine ŠEBJANIČ prikazuje zvočnost morja v navpičnem pasu globoko pod in nad gladino. S pomenljivim naslovom umetnica naslavlja eno najglobljih točk v južnem Jadranu ter prinaša sporočilo o empatiji in solidarnosti v sobivanju z vsemi več-kot-človeškimi bitji in ekosistemi. Poetično zvočno-vizualno delo vabi k potopitveni izkušnji doživljanja razstave. Umetnica v svojem celotnem opusu raziskovalnih zvočno-vizualnih del spodbuja obiskovalke_ce k razmisleku o našem vplivu na morja.

Besedilo o delu, ki je izšlo v zvezku, je pripravila Lena ORTEGA in je na voljo tukaj.


Foto: Kaja BREZOČNIK, arhiv MOL.

Linija | +1233 m –1233 m je poetično zvočno-vizualno delo, ki prikazuje zvočnost morja v navpičnem pasu globoko pod in nad gladino morja ter spodbuja obiskovalko_ca k razmisleku o novih (ekoloških) realnostih v času antropocena. Vertikalno gibanje med plastmi v morju je ena največjih selitvenih poti v morskem svetu, ki jo vsak dan opravi na milijone živali v vseh svetovnih oceanih in morjih. Poteka dnevno in sezonsko, kar pomeni neprestano sinhronizirano gibanje med površinskimi in globokimi plastmi oceana. V pričujočem projektu avtorica simbolično naslavlja tovrstno gibanje z eno najglobljih točk v južnem Jadranu (–1233 m).

Jedro pričujočega intermedijskega dela tvori koncept empatije in solidarnosti v sobivanju z entitetami, ki so več kot človeške (more-than-human). Kot protiutež temu umetnica poudarja pomembnost odnosa do okolja, ki si ga delimo z Drugim, in spodbuja kritičen razmislek o njegovi ekološki ranljivosti.

Foto: Kaja BREZOČNIK, arhiv MOL.

Delo je oblikovano iz nabora podatkov o temperaturi, slanosti in trdoti voda južnega Jadrana v zadnjih 30 letih ter meritev, ki jih je umetnica izvedla med letoma 2021 in 2022 ter preučila s pomočjo sodelavcev Inštituta za morske in obalne raziskave Univerze v Dubrovniku ter strokovnjakinje za umetno inteligenco Tanje Minarik. S sonifikacijo podatkovnih baz bio-geo-kemičnih vplivov na dnevne vertikalne migracije, pridobljenih z različnimi instrumenti daljinskega zaznavanja, in z uporabo lastnih zvočnih posnetkov, pridobljenih pod in nad vodno gladino, umetnica razkriva neraziskana sonorična okolja morskih globin in jih v dialogu prepleta z zračnostjo krajine nad morsko gladino.

Evangelista Torricelli, renesančni matematik in odkritelj teorije zračnega tlaka, je zapisal: »Živimo potopljeni na dnu zračnega oceana in neizpodbitni eksperimenti dokazujejo, da ima ta zrak težo.« Ozračje je ocean in ocean je ozračje. Linija | +1233 m –1233 m je tako poziv k potopitvi v prostor nenehno spreminjajočih se pod- in nadvodnih zvokov. Vabi nas k ponovnemu ovrednotenju našega odnosa do okolja, v območje aquatocena, ki je rezultat industrializacije morskih krajin globoko pod palubami ladij.

Robertina ŠEBJANIČ je intermedijska umetnica, katere umetniška praksa izhaja iz prepleta umetnosti, tehnologije in znanosti. Njeni projekti obravnavajo biološko, (geo)politično in kulturno realnost vodnih okolij ter raziskujejo vpliv človeštva na druge organizme. Vsebinsko svoje koncepte pogosto realizira v sodelovanju z drugimi strokovnjaki, zato njeni projekti utelešajo interdisciplinarnost in neformalno integracijo. Njena dela so bila nominirana in nagrajena na Prix Ars Electronica, Starts Prize in Falling Walls.

Redno razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah na domačih in tujih prizoriščih, kot so ZKM (Karlsruhe), CCCB (Barcelona), Cukrarna (Ljubljana), Matadero (Madrid), WRO Bienalle (Vroclav), Ars Electronica (Linz), Art Laboratory (Berlin), Eastern Bloc (Montreal), Laboratorio Arte Alameda (Ciudad de Mexico), MSU (Zagreb), MSUB (Beograd), MONOM (Berlin), La Gaîté Lyrique (Pariz), Le Cube (Pariz), +MSUM (Ljubljana), Eyebeam (New York), CCD (Ciudad de Mexico) idr.

Lena ORTEGA ATRISTAIN (aka Leena Lee) je zvočna umetnica, raziskovalka, oblikovalka in učiteljica z magisterijem iz vizualnih umetnosti in doktoratom znanosti iz umetnostne zgodovine, ki ga jhe pridobila na Nacionalni avtonomni univerzi v Mehiki (UNAM). Njen doktorski študij je bil osredotočen na sodobno umetnost, ki deluje z naravo/naravnimi pojavi kot medijem, kjer se teh konstrukcij loteva iz konteksta atmosfere in utelešenega doživljanja narave. Za sabo ima več kot desetletje specializiranih izkušenj s področja odnosov med naravo, kulturo in raziskav, ki temeljijo na praktičnih raziskavah, izvedenih predvsem pri Arte+Ciencia, interdisciplinarni raziskovalni skupini pri UNAM, ki deluje na presečiščih umetnosti, znanosti in humanistike.

PREJŠNJE IZVEDBE 

razstava / 13. 4. – 17. 5. 2023
javno vodstvo / četrtek, 11. maj 2023, ob 17.00
Galerija Kresija, Ljubljana

zvočni dogodek / četrtek, 17. november 2022, ob 20:30
instalacija / 17. – 18. 11. 2022
v sklopu cikla Paralelnih zvočnih krajin
Kino Šiška, Ljubljana

KOLOFON
Umetnica (video, zvok, izvedba): Robertina ŠEBJANIČ
Video in zvočno programiranje s pomočjo umetne inteligence: Tanja MINARIK
Izdelava objekta: David DROLC, Miha GODEC
Mastering zvoka: Mauricio VALDES
Oblikovanje 8-kanalne zvočne kompozicije ob podpori: HEKA/Pina Koper
Spremni tekst: Robertina ŠEBJANIČ in Maja LOZIĆ
Strokovno svetovanje: dr. Alenka MALEJ, dr. Matjaž LIČER; Gjino ŠUTIĆ (UR Institute); dr. Marijana HURE in dr. Valter KOZUL (Inštitut za morska in obalna raziskovanja Univerze v Dubrovniku)
Odnosi z javnostmi: Matej TOMAŽIN
Producentka: Irena PIVKA
Partner postavitve v Galeriji Kresija: Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Zavod Sektor
Produkcija: Cona, del razstavnega programa galerije Steklenik 2022/23

Razstavni del projekta podpirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenija in Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo.

@