Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Robertina ŠEBJANIČ: Linija |  +1233m  -1233m

razstava / 13. 4. – 18. 5. 2023
Galerija Kresija, Ljubljana

PREJŠNJE IZVEDBE 

zvočni dogodek / četrtek, 17. november 2022, ob 20:30
instalacija / 17. – 18. 11. 2022
v sklopu cikla Paralelnih zvočnih krajin
Kino Šiška, Ljubljana

Delo Robertine ŠEBJANIČ se tokrat iz morskih globin, ki predstavljajo njen večletni opus, v vertikalni liniji povzpenja nad morsko gladino. Zvočno delo in instalacija združujeta izsek vpliva morja v vertikalnem pasu globoko pod in nad horizontom. Besedilo o delu, ki je izšlo v zvezku, je pripravila Lena ORTEGA in je na voljo tukaj.


Foto: Robertina ŠEBJANIČ, arhiv CONA.

Kot je zapisala umetnica:

Po besedah renesančnega matematika Evangeliste Torricellija, odkritelja atmosferskega tlaka, »Živimo potopljeni na dnu oceana zraka, za katerega je znano po neizpodbitnih poskusih, da ima težo«. Ozračje  je ocean in ocean je ozračje, s svojo turbulenco, prezenco in mikroklimo.

Zvočnost globokega morja, v pritisku, atmosferah, ki jih naše telo ne zmore doseči, se prepredajo nam neznane zvočnosti. Delo presprašuje zvočnosti atmosfere na točki -1233 m globine Jadranskega morja in se preko zvočnega prepredanja povzpne na 1233 nadmorske višine. 

Zvočno vizualna pripoved govori o naši (ne)povezanost z vodnimi situacija,aquaformiranjem, ki se dogaja zaradi naše industrializacije morskih krajin globoko pod palubami naših ladij..

Robertina ŠEBJANIČ je umetnica, ki v svojem delu obravnava biološko, (geo)politično in kulturno realnost vodnih okolij ter raziskuje vpliv človeštva na druge organizme. Njeni projekti pozivajo k razvoju empatičnih strategij, usmerjenih k prepoznavanju drugih (ne-človeških) vrst. Pri svoji analizi Antropocena ter njegovega teoretičnega okvira, umetnica uporablja izraza “aquatocene” in “aquaforming”, s katerima označuje vpliv človeka na vodna okolja. Njena dela so bila nagrajena in nominiorana med drugim: Prix Ars Electronica, Starts Prize, Falling Walls.

Svoja dela predstavlja na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah in v okviru mednarodnih razstav in festivalov med drugim tudi: Ars electronica Linz, Kosmica festival_ Laboratorio Arte Alameda_Mexico City, La Gaîté Lyrique_ Paris, Le Cube_Paris, MONOM_ CTM Berlin, Art Laboratory Berlin, ZKM_Karlsruhe, re:publica_Berlin, Mladi Levi_Ljubljana, Centro de Cultura Digita_ Mexico City, Piksel_Bergen, OSMO/ZA_Ljubljana, Device art 5.015 at Klovičevi dvori_Zagreb, Eastern Bloc_Montreal, Eyebeam_New York, PORTIZMIR#3_ Izmir, Kiblix festival_Maribor, Spektrum_Berlin, KIKK festival_ Namur, +MSUM (Museum of Contemporary Art Metelkova)_Ljubljana and more….

Lena ORTEGA ATRISTAIN (aka Leena Lee) je zvočna umetnica, raziskovalka, oblikovalka in učiteljica z magisterijem iz vizualnih umetnosti in doktoratom znanosti iz umetnostne zgodovine, ki ga jhe pridobila na Nacionalni avtonomni univerzi v Mehiki (UNAM). Njen doktorski študij je bil osredotočen na sodobno umetnost, ki deluje z naravo/naravnimi pojavi kot medijem, kjer se teh konstrukcij loteva iz konteksta atmosfere in utelešenega doživljanja narave. Za sabo ima več kot desetletje specializiranih izkušenj s področja odnosov med naravo, kulturo in raziskav, ki temeljijo na praktičnih raziskavah, izvedenih predvsem pri Arte+Ciencia, interdisciplinarni raziskovalni skupini pri UNAM, ki deluje na presečiščih umetnosti, znanosti in humanistike.

Umetnica: Robertina ŠEBJANIČ
U.I. video and zvočno programiranje: Tanja MINARIK
Izdelava objekta: David DROLC
Strokovno svetovanje: dr. Alenka MALEJ, dr. Matjaž LIČER; Gjino ŠUTIĆ (UR Institute); dr. Marijana HURE in dr. Valter KOZUL (Inštitut za morska in obalna raziskovanja Univerze v Dubrovniku)
Besedilo: Lena ORTEGA
Prevod in lektura: Melita SILIČ
Producentka: Irena PIVKA
Fotografije: Robertina ŠEBJANIČ
Odnosi z javnostmi: Matej TOMAŽIN
Produkcija: Cona za galerijo Steklenik, 2022
Soorganizacija: Kino Šiška
Prizorišče: Kino Šiška

@