Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Kritični pristopi do zvočnega sprehajanja

Večglasna teoretična prezentacija in razprava, 120 min
Elena Biserna, Ida Hiršenfelder in Jacek Smolicki
Četrtek, 28. september, ob 18.00
Cukrarna

Festival TO)pot otvarja diskurzivni program, ki obravnava zvočne sprehode in povezave med hojo, poslušanjem ter kritičnim mišljenjem. Program vključuje predavanja Jaceka Smolicki, Elene Biserne in Ide Hiršenfelder in pogovor, s katerim želimo odpreti (zelo glasno) razpravo z drugimi povabljenimi umetniki in zainteresirano javnostjo.

Jacek Smolicki predstavlja svojo najnovejšo knjigo Soundwalking: Through Time, Space, and Technologies (Routledge 2023) z zvočno kompozicijo. Knjiga, v kateri je zbrana raznolika skupina sodobnih raziskovalcev, umetnikov in teoretikov, je ena prvih celovitih študij zvočnega sprehajanja, ki se loteva največjih okoljskih, etičnih, družbenih in tehnoloških izzivov in pomislekov. (sodelovanje na daljavo)

Elena Biserna v svojem zadnjem uredniškem podvigu, knjigi Going Out. Walking, Listening, Soundmaking (umland 2022), ponuja POTopis. Gre za antologijo, ki sledi bogati zapuščini interdisciplinarnega eksperimentiranja na stičišču hoje, poslušanja in zvočenja, hkrati pa raziskuje raznolikost in mnogoterost hodečih projektov in njihovo uglašenost z aktualnimi vprašanji kritičnega razmišljanja v teoriji in praksi prostora.

Ida Hiršenfelder v besedilu Vaje v poslušanju neslišnega (Akustično skupno, Cona 2022) obravnava odnos do pojma lokacije, zvočnosti in pomena slišanega, premišljuje različne umetniške pristope do zastavljenih vprašanj v pogovorih z umetniki_cami in preuči dejavnost in pomen Cone v slovenski zvočni umetnosti, predvsem zaradi njene globoke in pristne povezanosti s kraji poslušanja in načinom gibanja teles v času in prostoru med poslušanjem. Lokacija zvoka ne posreduje samo informacij o ekoloških razmerah, ampak daje kraju posebno politično in družbeno pripadnost.

Elena Biserna je neodvisna raziskovalka in občasna kustosinja iz Marseilla v Franciji. Piše, predava, vodi delavnice ali kolektivne projekte, kurira in včasih tudi nastopa. Zanima jo poslušanje in kontekstualne, časovno pogojene umetniške prakse v povezavi z urbano dinamiko, družbeno-kulturnimi procesi, javno in politično sfero. Njeni prispevki so bili objavljeni v številnih mednarodnih publikacijah (Les Presses du Réel, Mimesis, Le Mot et le Reste, Errant Bodies, Amsterdam University Press, Cambridge Scholar, Castelvecchi, Bloomsbury …) in revijah.

beepblip (Ida Hiršenfelder) je zvočna umetnica in arhivistka. Komponira potopitvene psihogeografske zvočne krajine z uporabo analogne elektronike, naredi-sama modularnih sintetizatorjev zvoka, terenskih posnetkov in računalniške manipulacije. Zanimajo jo bioakustika, eksperimentalno in zvočno prostorjenje. Bila je članica zvočnega kolektiva Theremidi Orchestra (2011–2017), trenutno pa je članica skupine Jata C, ki raziskuje bioakustiko in zvočne ekologije. Njena samostojna albuma Noise for Strings, Vol. 1 (2019) in Noise for Strings, Vol. 2 (2020) sta izšla pri založbi Kamizdat.

Jacek Smolicki je interdisciplinarni umetnik, raziskovalec, oblikovalec in pedagog. V svojem delu raziskuje kritične, eksistencialne in tehnološke vidike praks poslušanja, snemanja in arhiviranja človeških in več-kot-človeških bitij. Ustvarja zvočne sprehode, kompozicije zvočne krajine, eksperimentalne arhive, instalacije in piše. Smolicki je doktorant Univerze v Malmöju. Bil je post-doktorski raziskovalec na Univerzi v Linköpingu in Univerzi Simon Fraser in 2022/2023 Fulbright visiting scholar na Harvardu. Je soustanovitelj Walking Festival of Sound (2019).

@