Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Zvočna galerija Steklenik skozi letne čase

enoletno gostovanje galerije Steklenik,
Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso

ZVOČNE INSTALACIJE 

Jata C: Kronolit
večkanalna zvočna instalacija
1. 6. – 30. 8. 2023

Manja Ristić: Sonična ontologija malomarnosti
6-kanalna zvočna instalacija
6. 3. – 31. 5. 2023

Jata C: drobljenjeLEDU
2-kanalna zvočna instalacija
2. 12. 2022 – 28. 2. 2023

Brane Zorman: Duh dreves | Dotik
6-kanalna zvočna instalacija
17. 10. – 30. 11. 2022

Foto: Arhiv Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso.

O PROJEKTU

Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost Steklenik naslavlja dela, ki preko zvočne raziskave narave in okolja povezujejo umetniške in znanstvene prakse. Dela umetniških zvrsti zaobjemajo bioakustiko, zvočno ekologijo, krajino in umetnost, in so namenjena celostnem prepletanju zvočnosti in botanike v prostorih rastlinjaka.

Steklenik v rastlinjaku Botaničnega vrta Sežana vzpostavlja povezovalni prostor za snovanje, raziskovanje in izkustvo zvočnih umetniških del in narave. Rastlinjak je tako umeščen v širše polje prostorskega dojemanja, ki poleg zagotavljanja ustreznih pogojev za rast, raziskovanje in občudovanje izbranih botaničnih organizmov, nudi svojevrsten kontekst za enake pogoje doživljanja v njem izvajajoče se zvočne umetnosti.

 

Galerija Steklenik je bil od oktobra 2018 do januarja 2022 partnerski projekt zavoda CONA in Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Od februarja 2022 pa galerija Steklenik odpira novo poglavje, v katerem zaseda mesto gostujoče galerije pri domačih in tujih institucijah.

Botanični vrt Sežana ob vili Mirasasso sega v 19. stoletje in se ponaša z neprecenljivimi kulturnimi elementi ter rastlinsko zbirko, ki šteje preko 170 različnih tujerodnih vrst na skupni površini 2 ha. Osrednji del sestavljajo pušpanovi parterji, jase, nasadi iglavcev, ribnik in vodomet, pergole in rastlinjak kot manjšo kopijo Schönnbrunskega rastlinjaka na Dunaju. V neformalnem delu vrta, ki je grajen v bolj sproščenem krajinskem slogu, pa se razprostirajo travnate jase, borov gozd, nasad ceder in javorova aleja.

@