Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Jata C: Kronolit

zvočni dogodek / petek, 18. november 2022, ob 20.30
instalacija / 17. – 18. 11. 2022
v sklopu cikla Paralelnih zvočnih krajin
Kino Šiška, Ljubljana

PREJŠNJE IZVEDBE 

zvočni dogodek / četrtek, 10. november 2022, ob 21.00
instalacija / 10. – 13. 11. 2022
v sklopu Gibanja: eksperimentalno zvučno događanje
Muzej sodobne umetnosti v Zagrebu

zvočni dogodek v živo / petek, 14. 10. 2022, ob 20.00
v sklopu Mednarodnega festivala računalniških umetnosti
Vetrinjski dvor, Maribor

premierni zvočni dogodek v živo / petek, 30. 8. 2022, ob 20.00
MGLC Švicarija, Ljubljana

Bioakustična skupina Jata C v delu Kronolit, sestavljenem iz kompleksne več kanalne zvočne kompozicije in instalacije kamnitih plošč, raziskuje zvočnost in časovne razsežnosti kamnitih struktur ter njihovo trajnost in soodvisnost s človekom. Jata C (beepblip, OR poiesis, Boštjan PEROVŠEK, Bojana ŠALJIĆ PODEŠVA, Brane ZORMAN) prevprašuje: Kako poslušati kamen in misliti geološki čas? Ali je mogoče preko zvočnosti kamenin razumeti širši družbeni kontekst človekovega nevzdržnega izkoriščanja okolja in morda osvetliti zmožnost pravičnejšega odnosa do narave?

Zvočne materiale za kompozicijo so umetnice_ki pridobili s pomočjo terenskih posnetkov različnih lokacij in kamnolomov. Instalacija, kot senzorni podaljšek človeških tipal, pa služi kot kamnit instrument, s katerim kompozicijo in same vibracije kamna preko transducerjev v povratni zanki vračajo nazaj v njegovo materialnost.Tekom produkcije dela so umetnice_ki sodelovali z znanstveniki s področja mikropaleontologije, geologije in fizike ter podpornikom projekta, podjetjem Marmor Hotavlje. Delo Kronolit producira zavod CONA za program galerije Steklenik.

Ida HIRŠENFELDER (beepblip), članica skupine Jata C, je o delu zapisala:
Misliti geološki čas, čas kotalečega kamna, čas litosfere, čas kontinentov je misliti lastno majhnost, prašnost, minljivost … Morda lahko prav s to mislijo zaobidemo norost človeškega izčrpavanja Zemlje, se čudimo njeni mogočni krhkosti, spoštujemo neštete entitete, ki so jo oblikovale v nestalnem prostoru in eonih časa. Kamenine gora so bile nekoč na dnu morja. Organsko komponento prsti so s presnovo proizvedle bakterije. Del apnenca na Zemlji so iz sebe iztisnili kokolitofori, enocelične alge. Tako kot mi so hkrati živi in mrtvi, hkrati organski in anorganski. Vemo, da je razlikovanje nepotrebno; in vendar je pomembno, kateri svet sveti svet.[1] Stežka najdemo prostor na planetu, ki ga ne bi upravljal človek ali vsaj vplival na njegove spremembe. Svetiti drugačen svet, v katerem vlada vzajemnost in ne oblastništvo, zahteva ponotranjenje drugačnih vprašanj. Jata C se vpraša: »Kako lahko slišimo kamen in njegove eone?«

[1] Donna J. Haraway. Staying with Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Durham and London: Duke University Press, 2016, str. 35. “It matters what worlds world worlds. It matters what stories tell stories.”

Video: Miha GODEC, arhiv CONA.

Jata C je umetniška skupina, katere člani si delijo naklonjenost do terenskih posnetkov, bioakustike in zvočne ekologije. Raziskovanja slušnih zaznav združujejo z ekološkimi in družbenimi temami, ki jih razpirajo preko znanstvenega diskurza in s pomočjo izvirnih predstav zvočnih okoljih. V skladbah posnetke iz neposrednega okolja preoblikujejo v spekulativne projekcije prihodnosti in z namenom čuječe zaznave sedanjosti. Pri delu uporabljajo široko paleto naprav za zajemanje akustičnih pojavov. Igrajo po partituri, ki pušča dovolj prostora za improvizacijo in živo zvočno interpretacijo. Skupina je doslej javnosti predstavila kompoziciji Drobljenje ledu (2019) in Bibaret JC210120 (2020). Člani_ce bioakustične skupine Jata C so primarno aktivne_i preko samostojnih umetniških praks, povezanost v skupini pa bogati in zrcali njihovo lastno umetniško delovanje in ponuja popolnoma nove kontekste za razbiranje skupnega delovanja.

Ida HIRŠENFELDER (beepblip) deluje v polju zvočne in intermedijske umetnosti. Zanima jo zgodovina medijev, arhivi, njihovo izginevanje in medijska arheologija. Sodeluje z Muzejem za sodobno umetnost Metelkova, +MSUM, festivalom Topografije zvoka ter v okviru programa radioCona. Z intermedijsko zvočno umetnico Sašo Spačal sta soustanoviteljici Iniciative ČIPke. Od leta 2011 do 2017 je bila članica DIY zvočnega kolektiva Theremidi Orchestra.

Petra KAPŠ (OR poiesis) je umetnica in raziskovalka zvoka, slušne percepcije in poetičnega performansa. Besedo razširja v sonornih sferah časprostor poezije. Ob vseh digitalnih razsežnostih ji je središčna fizična prisotnost telesa.

Boštjan PEROVŠEK, umetnik, skladatelj in oblikovalec zvoka, sklada eksperimentalno elektroakustično glasbo. Njegova posebnost je ustvarjanje bioakustične glasbe, ki temelji na zvokih živali, posebej žuželk. Sodeluje s skupino SAETA, ustvarja pa tudi glasbo za film in gledališče, performanse, multimedijske instalacije ter zvočne krajine za muzeje in galerije.

Bojana ŠALJIĆ PODEŠVA se kot skladateljica najbolj posveča raziskovanju zvoka kot entite, ki vpliva na poslušalca fizično in vsebinsko. Njena glasba se razpenja med popolno abstrakcijo in kompleksnimi semantičnimi jeziki. Je prejemnica vrste nagrad za koncertna dela, scensko in filmsko glasbo.

Brane ZORMAN je intermedijski umetnik, skladatelj, zvočni manipulator, producent in kurator. Zvočna dela komponira za gledališke, intermedijske in plesne predstave. Elektroakustične solo skladbe in improvizacije z domačimi in tujimi umetniki izvaja v prostorskem zvoku. V odnosu do zvoka in prostora razvija različne strategije, tehnike, dinamične in interaktivne module, snema in reinterpretira zvočne krajine in z uporabo sofisticiranih orodij kreira elektronske in akustične zvočne skulpture.

Kolofon:
Umetnice_ki: Jata C (beepblip, OR poiesis, Boštjan PEROVŠEK, Bojana ŠALJIĆ PODEŠVA, Brane ZORMAN)
Produkcija: Cona za galerijo Steklenik, 2022
Partner premiernega zvočnega dogodka: MGLC Švicarija
Producentka: Irena PIVKA
Odnosi z javnostmi: Matej TOMAŽIN
Prevod in lektura: Melita SILIČ
Fotografija: Mojca ČERPENJAK
Video: Miha GODEC

Razstavni del projekta podpirata Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Oddelek za kulturo Mestne občine Ljubljana.
Delo nastaja v okviru projekta konS – platforme za sodobno raziskovalno umetnost.
Zahvaljujemo se podjetju Marmor Hotavlje d.o.o. za dostop do kamnoloma in ponujeno sponzorstvo za marmorne plošče za izdelavo instalacije.

 

                 

                   

@