Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Jasmina Založnik: V iskanju večplastnega življenja: dekolonizacija prisotnosti

avtorski zvezek, ki je nastal za festival Sound Walk City · prelude
predstavitev besedila v okviru predavanja Jasmina Založnik: Pobeg iz pospešene realnosti
Knjižica je dvojezična (v slo. in ang. jeziku)
povezava na pdf

Zvezek v fizični obliki je na voljo na našem sedežu na naslov Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, s predhodno najavo na info@cona.si.

Jasmina Založnik se skozi problematizacijo propagande napredka, konzumpcije in samoreferencialnosti posveča performativnosti hoje v umetniškem kontekstu. Piše o zvočnem sprehodu kot obliki, ki se izmika spektakularnosti umetniških produktov. Zvočni sprehod razume kot vzpostavljeno razliko in igro z nepredvidljivim, naključnim … Kot počasnjevanje našega dnevnega ritma, izkustvenost, utelešanje, odnos med zunanjim in notranjim ter nenazadnje premeščanje iz monološke v dialoško formo kot možno platformo inkluzivnosti in etike.

Zvezek v fizični obliki je na voljo na našem sedežu na naslov Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, s predhodno najavo na info@cona.si.

@