Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Jasmina ZALOŽNIK: V iskanju večplastnega življenja; dekolonizacija prisotnosti

Avtorski zvezek, ki je nastal za festival Sound Walk City · prelude.

Jasmina Založnik se skozi problematizacijo propagande napredka, konzumpcije in samoreferencialnosti posveča performativnosti hoje v umetniškem kontekstu. Piše o zvočnem sprehodu kot obliki, ki se izmika spektakularnosti umetniških produktov. Zvočni sprehod razume kot vzpostavljeno razliko in igro z nepredvidljivim, naključnim … Kot počasnjevanje našega dnevnega ritma, izkustvenost, utelešanje, odnos med zunanjim in notranjim ter nenazadnje premeščanje iz monološke v dialoško formo kot možno platformo inkluzivnosti in etike.

Povezava na zvezek v pdf obliki.

Zvezek v fizični obliki je na voljo na našem sedežu na naslov Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, s predhodno najavo na info@cona.si.

Kolofon:

V iskanju večplastnega življenja: dekolonizacija prisotnosti

Besedilo: Jasmina Založnik
Angleška lektura: Jana Jevtović
Prevod v slovenščino in lektura: Melita Silič
Oblikovanje zvezka: Irena Pivka
Ilustracija: Jovana Djukič
Fotografije iz geolokacijske predstave Peskovnik: Matjaž Rušt
Fotografija naslovnice: Sunčan Stone
Izdala: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, v Ljubljani, 2021
Soorganizacija: Muzej sodobne umetnosti Metelkova
Knjižna zbirka: Steklenik 2020/21 / 4
Naklada: 200 izvodov
Ni naprodaj

Teoretično besedilo za festival Sound Walk City prelude, ki je del projekta Accoustic Commons.
Organizacija festivala: Irena Pivka, Katarina Radaljac, Andrew Stuck, Geert Vermeire, Babak Fakhamzadeh.
Produkcija festivala v Ljubljani: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, 2021.

www.cona.si www.steklenik.si www.walklistencreate.org

Program CONE podpia Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo, projekt Steklenik podpira Ministrstvo za kulturo RS. Projekt Akustično skupno podpirata Ministrstvo za javno upravo RS in program Ustvarjalna Evropa.

Dano na voljo v formatu pdf na publikacije.steklenik.si, dne 1. 1. 2023.

© CONA 2021. Vse pravice pridržane.

@