Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Jasmina Založnik: Pobeg iz pospešene realnosti

predavanje in pogovor v okviru walk · listen · café
torek, 28. 9. 2021 ob 20ih
on-line (preko aplikacije BlueJeans)
!! za brezplačno povezavo na dogodek pišite na info@cona.si !!
festival Sound Walk City · prelude
v organizaciji walk · listen · create in zavoda Cona

Jasmina Založnik se bo s problematizacijo propagande napredka, konzumpcije in samoreferencialnosti posvetila performativnosti hoje v umetniškem kontekstu.

Objavljamo pdf besedila “V iskanju večplastnega življenja: dekolonizacija prisotnosti“, ki je izšlo v dvojezični avtorski knjižici – povezava tukaj.

walk · listen · café so dvotedenska srečanja preko spleta, namenjena ustvarjalcem na področjih hoje in zvočne umetnosti. Srečanja gosti  platforma walk · listen · create. Dogodek običajno traja med eno in dvema urama, začne se z uvodnim nagovorom strokovnjaka o izbrani temi, nadaljuje pa z odprto diskusijo. Tokratni pogovor bo moderiral Geert Vermeire.

Jasmina Založnik bo govorila o zvočnem sprehodu kot obliki, ki se izmika spektakularnosti umetniških produktov. Zvočni sprehod kot vzpostavljena razlika in igra z nepredvidljivim, naključnim, upočasnjevanje našega dnevnega ritma, izkustvenost, utelešanje, odnos med zunanjim in notranjim ter nenazadnje premeščanje iz monološke v dialoško formo kot možno platformo inkluzivnosti in etike.

Dramaturginja, publicistka in producentka Jasmina Založnik deluje predvsem na področju sodobnega plesa. Zadnja leta se posveča genealogijam sodobnih scenskih umetnosti in koreografije ter njihovim mnogoterim relacijam do vsakdanjega življenja. Zanimajo jo strategije družbene politizacije in emancipacije. Doktorirala je na oddelku za film in vizualno kulturo na Univerzi v Aberdeenu.

Kolofon
Predavateljica: Jasmina Založnik
Moderator pogovora: Geert Vermeire
Organizacija: Irena Pivka, Katarina Radaljac
Prevod in lektura: Melita Silič
Fotografija: Matjaž Rušt
Produkcija:  walk · listen · create
v sodelovanju z: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti
v okviru fesitvala: Sound Walk City · prelude

Pobudnik Sound Walk City · prelude je platforma walk · listen · create v sodelovanju z zavodom Cona. Producent festivala v Ljubljani je zavod Cona, galerija Steklenik.

@