Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Irena Pivka in Brane Zorman: Peskovnik

Geolokacijski večmedijski performans
četrtek, 23. 9. 2021, 18.30
Vilharjeva cesta (ob podhodu), Ljubljana
festival Sound Walk City · prelude
produkcija društvo Ljudmila, festival A dela?
obvezna prijava na info@cona.si

Pohod ob železniških tirih, po degradiranem mestnem področju, s pomočjo aplikacije in slušalk popelje gledalca, pohodnika in prisluškovalca v performativni prostor.

Pohod ob železniških tirih, po degradiranem mestnem področju, s pomočjo aplikacije in slušalk popelje gledalca, pohodnika in prisluškovalca v performativni prostor. Delo je nastalo v času epidemije, po ustavitvi javnega življenja, ki se je odražala kot odsotnost debele plasti vseobsegajočega, konstantnega hrupa, katerega obsega smo se resnično zavedli šele ob njegovi odsotnosti. Avtorja sta to obdobje, ki sta ga zaznamovala nekajtedenska tišina in postopno vračanje hrupa, beležila s snemalnimi aparaturami, prehojenimi potmi in odkrivanjem lokalnih mikroprostorov. Čas svojih raziskav sta zlila v pričujoč lokacijski performans, ki z odsotnostjo hrupa pripoveduje zgodbo prihodnjega prostora. S pomočjo geolokacijskega orodja odraža performans izkustveno doživetje krajine in zvoka ter v teh zapletenih časih prinaša razmislek o potencialu degradiranega prostora s perspektive družbe, nezmožne dialoga. Ta z zadnjimi močmi uprizarja prevlado nad planetom, medtem ko se na drugi strani rastline bohotijo, prepletajo in celo tolažijo, umirjajo in utišajo ter prekrijejo preveč razširjeno vrsto. Ritmičnost hoje, prisluškovanje prehodnemu prostoru, pot, ki se vije stran od prenapetega mesta, in prisluh degradiranih, čakajočih prostorov, ki si jih prilašča narava, tvorijo držo tega časa … pred iztekom.

Irena Pivka, umetnica in producentka, deluje na širokem polju umetniškega ustvarjanja, je soavtorica aktivnega mednarodnega projekta radioCona v okviru zavoda Cona in v sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani vodi galerijo za zvok, bioakustiko in umetnost Steklenik. Avtorica se v zadnjih letih prvenstveno osredotoča na projekte, ki osvetljujejo navezavo med krajem, zvokom, zemljevidom in digitalnim orodjem. V soavtorstvu z Branetom Zormanom osredotoča razvijajoče se umetniške izraze na priprave zvočno-geolokacijskih predstav, ki s pomočjo lastnih lokacijskih orodij in zvočnih slik, ustvarjenih s hojo in poslušanjem, z odražanjem družbene realnosti ustanovijo nov prostor.

Brane Zorman, skladatelj, intermedijski umetnik in producent, komponira glasbo za gledališke, plesne in intermedijske dogodke ter predstave. Pri tem raziskuje možnosti obdelave, prezence, percepcije, umestitve in reinterpretacije zvoka ter z uporabo starih in novih tehnologij preči polja glasbenega, večmedijskega in vizualnega prostora. Razvija strategije, tehnike, dinamične in interaktivne interpretacijske module, snema zvočne krajine, kreira ter z uporabo sofisticiranih programskih orodij (M4L, PD, Rasberry Pi) spaja elektronske in akustične zvočne skulpture.

Kolofon
Umetnika: Irena Pivka, Brane Zorman
Prevod in lektura: Melita Silič
Fotografija: Matjaž Rušt
Produkcija: Ljudmila, festival A dela?, 2020
V sodelovanju z: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti
v okviru fesitvala: Sound Walk City · prelude

Pobudnik Sound Walk City · prelude je platforma walk · listen · create v sodelovanju z zavodom Cona. Producent festivala v Ljubljani je zavod Cona, galerija Steklenik.

@