Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Irena PIVKA, Brane ZORMAN: Peskovnik

Performativni zvočni sprehod
Sobota, 17. 9. 2022, ob 18:00
Zbirno mesto: železniška postaja vhod sever
Obvezna prijava: info@cona.si
Trajanje: 40 min

Foto: Matjaž RUŠT

Foto: Alisa OLEVA, arhiv CONA.

Pohod ob železniških tirih, po degradiranem mestnem področju, s pomočjo aplikacije in slušalk popelje gledalca, pohodnika in prisluškovalca v performativni prostor. Delo je nastalo v času epidemije, po ustavitvi javnega življenja, ki se je odražala kot odsotnost debele plasti vseobsegajočega, konstantnega hrupa, katerega obsega smo se resnično zavedli šele ob njegovi odsotnosti. Avtorja sta to obdobje, ki sta ga zaznamovala nekajtedenska tišina in postopno vračanje hrupa, beležila s snemalnimi aparaturami, prehojenimi potmi in odkrivanjem lokalnih mikroprostorov. Čas svojih raziskav sta zlila v pričujoč lokacijski performans, ki z odsotnostjo hrupa pripoveduje zgodbo prihodnjega prostora. S pomočjo geolokacijskega orodja odraža performans izkustveno doživetje krajine in zvoka ter v teh zapletenih časih prinaša razmislek o potencialu degradiranega prostora s perspektive družbe, nezmožne dialoga. Ta z zadnjimi močmi uprizarja prevlado nad planetom, medtem ko se na drugi strani rastline bohotijo, prepletajo in celo tolažijo, umirjajo in utišajo ter prekrijejo preveč razširjeno vrsto. Ritmičnost hoje, prisluškovanje prehodnemu prostoru, pot, ki se vije stran od prenapetega mesta, in prisluh degradiranih, čakajočih prostorov, ki si jih prilašča narava, tvorijo držo tega časa … pred iztekom.

Irena PIVKA, (SI) umetnica in producentka, deluje na širokem polju umetniškega ustvarjanja, v okviru zavoda Cone in vodi galerijo za zvok, bioakustiko in umetnost Stekelenik. Avtorica se v zadnjih letih prvenstveno osredotoča na projekte, ki osvetljujejo navezavo kraj, zvok, zemljevid in digitalno orodje. Razvijajoče umetniške izraze osredotoča na zvočno-geolokacijskih predstav, ki s pomočjo lastnih razvitih lokacijskih orodij in kreiranih zvočnih slik preko hoje in poslušanje, v soavtostvu z Branetom Zormanom ustanovi nov prostor z odražnjem družbene realnosti.

Brane ZORMAN, (SI) skladatelj, intermedijski umetnik, producent, svoja dela komponira za gledališke, plesne, intermedijske dogodke in predstave. Skoznje raziskuje možnosti obdelave, prezence, percepcije, umestitve in reinterpretacije zvoka in z uporabo starih in novih tehnologij preči polja glasbenega, večmedijskega in vizualnega prostora. Brane Zorman v okviru Cone vodi galerijo za zvok, bioakustiko in umetnost Stekelenik. Brane Zorman je za skladbo Duh dreves/dotik prejel nagrado Palma ars acustica.

Kolofon:
Besedilo: Irena PIVKA
Zvočna kompozicija: Brane ZORMAN
Glasovna interpretacija: Irena PIVKA (slovenščina), Jana WILCOXEN (angleščina)
Prevod: Katja KOSI, Jana WILCOXEN
Produkcija: Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost, zavod Cona, NOVARS
Koprodukcija: NOVARS Research centre – University of Manchester, ECHOES

@