Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Elena Biserna: Walking from Scores/predavanje

Predavanje
Četrtek, 15. 9. 2022, ob 19:00
Desni atrij Mestne hiše
Obvezna prijava: info@cona.si
Trajanje: 1 h

Foto: Matej TOMAŽIN, arhiv CONA.

Walking from Scores je zbirka približno stotih partitur, ki niso site-specific. Ustvarili so jih umetniki, skladatelji in kolektivi, vključujejo pa hojo, poslušanje in ustvarjanje zvoka v urbanem prostoru. Projekt raziskuje odnos med estetskim in vsakdanjim, dinamiko zvoka in poslušanja v urbanem prostoru ter (prepustne) meje med umetnikom in občinstvom. Obravnava specifične lokacije in kontekste, upoštevaje dve izhodišči: (1)zanimanje za hojo kot relacijsko prakso, način vzpostavljanja interakcije s kraji, način »branja in reinterpretacije« urbanega prostora, (2)osredotočenost na verbalni zapis in besedilne partiture, razumljene kot katalizatorje delovanja, in vabilo, naslovljeno na vse in vsakogar.

Naslov je preigravanje naslova dela Working from Scores, objavljenega leta 1990, v katerem je Ken Friedman obravnaval pojem »muzikalnosti« v vizualni in intermedijski umetnosti in prevpraševal ideje »avtentičnosti«, »namena« in »pomena« ter razumevanje umetniškega dela kot niza navodil, ki omogočajo različne interpretacije. Skladno s tem odprtim pristopom projekt temelji na reprodukciji in redistribuciji zbirke ter njeni reaktivaciji v posebnih oblikah glede na kontekst. Po številnih ponovitvah v različnih mestih (pop-up razstave, letaki, delavnice, anonimne intervencije in kolektivni performansi) projekt postaja knjiga (Les presses du réel, 2022), da bi zbirka dosegla še več zainteresirane strokovne in laične javnosti.

Predavanje, posvečeno predvsem teoretičnemu okviru projekta in njegovim hibridnim oblikam, bo hkrati prevpraševalo nekatera vprašanja, ki so se pojavila, na primer domnevna nevtralnost hodečega telesa in krajev, po katerih hodi.

Po partiturah in navodilih: Peter Ablinger, Milan Adamčiak, G. Douglas Barrett, Elena Biserna, Blank Noise, George Brecht, Cornelius Cardew, Stephen Chase, Giuseppe Chiari, Seth Cluett, Philip Corner, Viv Corringham, Bill Dietz, Amy Dignam, David Dunn, Haytham El-Wardany, Esther Ferrer, Simone Forti, Francesco Gagliardi, Jérôme Giller, Oliver Ginger, Anna and Lawrence Halprin, David Helbich, Dick Higgins, Christopher Hobbs, Jérôme Joy, katrinem, Debbie Kent, Bengt af Klintberg, James Klopfleisch, Milan Knizak, Alison Knowles, Takehisa Kosugi, Jiří Kovanda, Anne Leilehua Lanzilotti, Bob Lens, Ligia Lewis, Alvin Lucier, Walter Marchetti, Larry Miller, iLAND/Jennifer Monson, Max Neuhaus, Alisa Oleva, Pauline Oliveros, Yoko Ono, Open City (Andrew Brown, Katie Doubleday and Simone Kenyon) & Emma Cocker, Nam June Paik, Michael Parsons, Ben Patterson, Mathias Poisson, Anna Raimondo, Pheobe riley Law, Jez riley French, Paul Sharits, Mieko Shiomi, Mark So, Standards, Nicolas Tardy, Davide Tidoni, Ultra-red, Isolde Venrooy, Carole Weber, Manfred Werder, Franziska Windisch, Ben Vautier, La Monte Young.

Elena BISERNA (FR) je neodvisna raziskovalka in občasna kustosinja iz Marseilla v Franciji. Piše, predava, vodi delavnice ali kolektivne projekte, kurira in včasih tudi nastopa. Zanima jo poslušanje in kontekstualne, časovno pogojene umetniške prakse v povezavi z urbano dinamiko, družbeno-kulturnimi procesi, javno in politično sfero. Njeni prispevki so bili objavljeni v številnih mednarodnih publikacijah (Les Presses du Réel, Mimesis, Le Mot et le Reste, Errant Bodies, Amsterdam University Press, Cambridge Scholar, Castelvecchi, Bloomsbury …) in revijah. Trenutno pripravlja dve knjigi: Walking from Scores (Dijon: Les Presses du réel, 2022) in Walking, Listening, Sound-Making (Bruselj: umland, 2022). Z Lucienom Gaudionom je sokuratorka serije La Membrane, s Carole Rieussec pa soureja rubriko wi watt’heure v reviji Revue & Corrigée. Kot kustosinja in avtorica je sodelovala ali predstavila svoje projekte na različnih prizoriščih/dogodkih, md drugim Onassis Stegi (Atene) Sonic Protest (Pariz), Festival Plataforma (Santiago de Compostela); Oscillation Festival, CIVA, Q-O2 (Bruselj); Manifesta 13, Unité d’Habitation Le Corbusier, La Friche la Belle de Mai (Marseille); Locus Sonus, Fondation Vasarely, 3bisF (Aix-en-Provence); soundpocket (Hongkong); Standards (Milano); NUB (Pistoia); Radio India (Rim); Sant’Andrea degli Amplificatori, Xing, Radio Città Fujiko (Bologna); Zavod Cona (Ljubljana); Saout Radio; p-node; Sound Threshold (London).

@