Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Elena Biserna: Feministični koraki + Amanda Gutiérrez: Sono-soro

Delavnica zvočne hoje za ženske in LGBTIQ+2 osebe, 180 min
Ponedeljek, 25. september, ob 19.00
Cepetka JSKD, Cankarjeva 5

Obvezna prijava

Foto: Gex Caroline.

Kolektivni sprehod – kopica besedilnih partitur in protokolov, ki so jih prispevali Pauline Oliveros, kolektiv Blank Noise in Elena Biserna – preizkuša format platforme, kjer skupaj premišljujemo slišane spolno zaznamovane izkušnje v javnem prostoru, ‘samoumevno poslušanje’ neprimernih, nesramnih in celo žaljivih opazk na račun spola, in enkrat za vselej opravimo z vedenjski vzorci, ki veljajo za primerne, varne in pričakovane, ko hodimo oz. se sprehajamo. Ker sta urbanistično načrtovanje in družbena organizacija prostora in časa sistema, ki soustvarjata razmerja moči, vključno s patriarhalnimi odnosi, je cilj sprehoda preizprašati obstoječa nesorazmerja, deliti izkušnje in skupaj domisliti prakse pozornosti, skrbi, resonance, solidarnosti, reapropriacije ali zavračanja, ki bi ponudile druge načine/oblike zasedbe javnega prostora. Feministični koraki so hkrati povabilo, da poslušamo svoje občutke in odnos do urbane drugosti, in poziv, da z vibracijami naših teles, z našo prisotnostjo, s koraki, z našim glasom, z besedami, s kriki dobimo nazaj, kar nam pripada – javni prostor.

Delavnica Feministični koraki bo prepletena z delavnico Sono-Soro, ki bo uvod v istoimenski zvočni sprehod Amande Gutiérrez. Na delavnico vabimo ženske in pripadnice_ke LGTBQ+2 skupnosti, da delijo osebne izkušnje nočnega potepa po Ljubljani. Delavnica Sono-soro je zasnovana na poslušanju in snemanju zvoka na podlagi partiture hoje. Na njej bomo premišljali o pozicionalnosti, presečnosti in skupni skrbi. Amanda Gutiérrez svoje raziskovalno delo posveča praksi hoje, vključene v družbeno angažirane projekte, ki so namenjeni premišljanju in kolektivnemu snovanju strategij za uveljavitev posameznikovih pravic in suverenosti v javnem prostoru, še posebej marginaliziranih skupin, žensk in pripadnic_kov LTGBQ+2 skupnosti.

Elena Biserna je neodvisna raziskovalka in občasna kustosinja iz Marseilla v Franciji. Piše, predava, vodi delavnice ali kolektivne projekte, kurira in včasih tudi nastopa. Zanima jo poslušanje in kontekstualne, časovno pogojene umetniške prakse v povezavi z urbano dinamiko, družbeno-kulturnimi procesi, javno in politično sfero. Njeni prispevki so bili objavljeni v številnih mednarodnih publikacijah (Les Presses du Réel, Mimesis, Le Mot et le Reste, Errant Bodies, Amsterdam University Press, Cambridge Scholar, Castelvecchi, Bloomsbury …) in revijah.

Amanda Gutiérrez (1978, Mexico City) se v svojem raziskovanju političnega poslušanja in študij spolov osredotoča na prakse zvočnega sprehajanja. Gutiérrez, sicer diplomantka scenografije na National School of Theater, z uporabo različnih digitalnih orodij preučuje avralne (slušne) plasti vsakdanjega življenja in kolektivne identitete. Magistrirala je iz medijskih in uprizoritvenih študij na SAIC (School of the Art Institute of Chicago).

Delo je nastalo v koprodukciji s festivalom Mesto žensk, ob finančni podpori Univerze Concordia in s finančno pomočjo Evropske unije. Stališča, izražena v tem delu, nikakor ne odražajo uradnega mnenja Evropske unije.

Sofinancer: Goethe-Institut, v sklopu programa Culture Moves Europe.

@