Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Catherine Clover: Larking

Zvočni/slušni sprehod, 90 min
Sobota, 30. september, ob 12.30, Špica
Nedelja, 1. oktober 2023, ob 5.30, Cukrarna

Obvezna prijava

Foto: Helen Frosi.

Dogodek je namenjen spoznavanju življenja prostoživečih ptic v urbanem okolju. Je participatorni, lokacijski dogodek, na katerem bomo uporabili partiture pesmi ljubljanskih ptic, da bi komunicirali z njimi. S poslušanjem kompleksnosti zvočnega prostora mesta, ki ga delimo z drugim(i), je sprehod osebna izkušnja fluidnosti, nestabilnosti in mobilnosti (medvrstnega) oglašanja in odgovarjanja.

Ptice so najboljši pokazatelj okoljskega zdravja vsakega ekosistema. Število ptic zaradi podnebne krize po vsem svetu drastično upada. Kriza se kaže na različne načine, kar pa je za ptice najhuje, je izguba življenjskega prostora, habitata. Včasih ljudje ne vemo, kaj bi s poplavo zaskrbljujočih informacij in svaril. Dogodek je za udeleženke_ce priložnost, da prisluhnejo pticam; priložnost za poslušanje ptic v njihovem svetu in spoznanje, da nas (tudi) ptice, ko hodimo in poslušamo, opazujejo in poslušajo.

Vabljene_i vedoželjne_i, radovedne_i in ostale_i. Sprehoda se lahko udeleži kdorkoli, zanj niso potrebne nobene veščine ali izkušnje v nastopanju ali petju.

Catherine Clover v svoji multidisciplinarni praksi obravnava in uporablja zvok, jezik in dvojici slišanje/poslušanje ter gledanje/branje kot gradnik komuniciranja z (vsem) drugim. S tehnikami terenskega snemanja, digitalnega zajemanja slik/podatkov ter z govorjeno in pisano besedo raziskuje fluidnost, nestabilnost in mobilnost vrstnega in medvrstnega komuniciranja

Strokovni partner projekta je Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije. Zvočni sprehod je del projekta VITAL.

@