Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

AnimotMUZIK I čezvrstni glasbeni cikel

kompozicija: Brane Zorman: INSECTA Cantata
kuratorica: Katarina Radaljac
11. 5.–28. 6. 2019
razstava 8-kanalne zvočne instalacije in cikel koncertov

Sobota, 11. maja 2019 ob 12.00 (opoldne) – družinska otvoritev, predstavitev cikla in glasbeni drobec s saksofonistko Vido Vatovec
+ Andrej Fon: Mi murni, mi murni … delavnica za otroke 7+

Serija zvočnih dogodkov:
Torek, 14. maja 2019 ob 20.00
Vida Vatovec, saksofonistka

Torek, 28. maja 2019 ob 19.00
Gašper Livk, kontrabasist

Torek, 11. junija 2019 ob 19.00
Mauricio Valdés San-Emeterio, zvočni umetnik

Zoomuzikološki cikel AnimotMUZIK je zvočno raziskovanje, ki sodelujoče umetnike in umetnice spodbuja k interakciji ter ustvarjanju z nečloveškimi živalmi. V posameznem sklopu koncertnih večerov bo več različnih glasbenikov improviziralo na isto skladbo, ustvarjeno iz zvokov in glasbe nečloveških živali.

Kompozicijo bo pripravil gostujoči skladatelj oz. zvočni umetnik. Glasbeniki bodo spodbujeni, da se odzovejo na to kompozicijo ter tako ustvarijo posredno zvočno interakcijo. S ciklom animotMUZIK vzpostavljamo nove načine izvajanja, sodelovanja in poslušanja med posamezniki/posameznicami človeške vrste ter zunaj nje.

V prvi ediciji čezvrstnega glasbenega cikla se bodo odvile tri samostojne improvizacije na vnaprej ustvarjeno in posneto kompozicijo INSECTA Cantata, ki bo vključevala zvoke škržatov in murnov. Izvajalci bodo s kompozicijo predhodno seznanjeni, prejeli bodo informacije o zvočnem ustvarjanju škržatov in murnov ter smernice, po katerih naj bi obravnavali uporabljene zvoke nečloveških živali v kompoziciji. Nato bodo spodbujeni, da poiščejo svoj način razumevanja njihovih zvokov ter svoj način povezovanja z njimi – slednje se bo odvijalo kot posredna zvočna interakcija. Cilj je vse udeležene spodbuditi k bolj intuitivnemu, umetniško odprtemu in hkrati znanstveno podkrepljenemu načinu dela. Interakcija vsakega od izvajalcev bo tako pristna, edinstvena in drugačna.

Po vsaki improvizaciji bo sledila razlaga določenih principov medvrstnega sodelovanja in ustvarjanja ter krajši pogovor z izvajalcem_ko, ki ga bo vodila kuratorica cikla Katarina Radaljac.

»Ko začnemo o živalih razmišljati kot o sodelavcih, tudi če se to včasih zdi dokaj umetna iznajdba, s tem zagotovimo, da jih obravnavamo kot popolnoma čuteča bitja, kar tudi so. Sodelavcev ne ubijaš, jim ne škodiš in jih ne zlorabljaš.«
– Lisa Jevbratt

Skladba INSECTA Cantata predstavlja, analizira in sintetizira spektre in variacije harmoničnih, atonalnih ritmičnih pulziranj, solističnih in socialnih signalov ter napevov izbranih žuželk iz družin Cicadidae in Gryllidae. S preprostimi montažnimi posegi lastnih posnetkov iz naravnega okolja (2016–2018), ter nedestruktivno zvočno obdelavo, skladatelj v dvajsetminutni osemkanalni kompoziciji predstavlja časovni in prostorski fluks popolne predanosti, povezanosti in soodvisnosti živih organizmov. V skladbi sooča in izpostavlja navidez preprosta, za mnoge ljudi tudi primitivna, a dejansko zapletena in kompleksna komunikacijska socialna vozlišča, intenzivnosti, ki so determinirano vpete v krogotog časovnih zank, rojstva in smrti, temelji na neki samoumevni intuitivni predanosti – nujnosti predajanja informacij, znanj in izkušenj.

***

Brane Zorman je skladatelj, zvočni in intermedijski umetnik, zvočni manipulator, producent in kurator. Zvočna dela komponira za gledališke, intermedijske in plesne predstave. Elektronsko akustične solo skladbe in improvizacije z domačimi in tujimi umetniki izvaja v prostorskem zvoku. V odnosu do zvoka in prostora razvija različne strategije, tehnike, dinamične in interaktivne module, snema in reintrepetira zvočne krajine, in z uporabo sofisticiranih orodij kreira elektronske in akustične zvočne skulpture.

Saksofonistka Vida Vatovec trenutno obiskuje 3. letnik Akademije za glasbo v Ljubljani. Tekom svojega šolanja je na regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanjih posegala po visokih rezultatih, prav tako je za njo kar nekaj sodelovanj z različnimi zasedbami – plesnim oddelkom KGBL, komornim zborom Ave, Pihalnim orkestrom slovenske vojske ter simfoničnim orkestrom SNG Opera in balet Ljubljana. Sodeluje tudi v različnih komornih skupinah ter se redno izobražuje pri uveljavljenih profesorjih in glasbenikih doma in v tujini. Sodeluje z mladimi slovenskimi skladatelji, poseben izziv pa ji predstavlja improvizirana glasba.

Mauricio Valdés San-Emeterio je improvizator, skladatelj, oblikovalec medijskih sistemov in kustos glasbe. Svojo kariero je razvil na različnih umetniških področjih s posebnim poudarkom na akustični, elektroakustični in eksperimentalni glasbi. Njegov katalog vključuje dela za en instrument, ansambel, mešane medije, vodeno improvizacijo, instalacijo, performans, film in različne uprizoritvene umetnosti. Kot oblikovalec medijev je delal na aplikacijah za interakcijo v realnem času. Njegov cilj je v bližnji prihodnosti vzpostaviti neodvisen, zvočno-raziskovalni studio za preučevanje, izvajanje in raziskovanje večkanalne zvočne interakcije.

Kontrabasist Gašper Livk je študent zadnjega letnika magistrskega programa na Akademiji za glasbo. Ukvarja se s sodobnimi performativnimi praksami. Aktivno je vpet v sodobno glasbeno sceno ljubljanske akademije in izven nje, nastopa pa tako doma kot v tujini. Je asistent umetniškega vodje Dreja Hočevarja pri ciklu Re_humanizacija in izvršni producent Studia 8. Leta 2017 in 2018 je igral na Darmdtadt Ferienkurs Open Space, festivalu Klangspuren Schwaz, Borderless Dissonance, Ljubljana Jazz festivalu, Improcon in Jazzinty ter drugih ciklih po Ljubljani. Njegova dela za ansambel vključujejo Celoto (2016) in Kurirano nenotirano ABLB’L’A” (2018).

Kolofon:
Skladatelj: Brane Zorman
Glasbenice_ki: Vida Vatovec, Mauricio Valdés San-Emeterio, Gašper Livk
Kuriranje: Katarina Radaljac
Organizacija: Jasmina Založnik, Irena Pivka
Prevod in lektura: Urban Belina
Produkcija: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, 2019
Prostor: Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost

@