Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Brane ZORMAN: Duh dreves | Dotik

Avtorski zvezek umetnika, ki je nastal med procesom dela na projektu Duh dreves | Dotik.

Zvočno delo Duh dreves | Dotik spekulira o zvočni komponenti življenja dreves in prevprašuje preplet posameznega dela rastline s kolonijo organizmov in skupnostjo gozda. Zvočni posnetki dajejo glas življenju drevesa v njegovem letnem in življenjskem ciklu, ki se začne in konča s tišino. Tišino pred spomladanskim pretokom drevesnih sokov in tišino po uničenju zaradi klimatskih sprememb, suše, požarov.

Povezava na zvezek v pdf obliki.

Zvezek v fizični obliki je na voljo na našem sedežu na naslov Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, s predhodno najavo na info@cona.si.

Kolofon:

Duh dreves | Dotik

Umetnik: Brane Zorman
Svetovanje: Valentina Cvetkovič, Boris Semenič
Izvedba vibracijskega senzorja: Gregor Krpič
Delo na terenu (Trzin): Morales d.o.o., Rok Rucigaj, Boštjan Divjak
Fotografija: Brane Zorman, Irena Pivka
Lektura in prevod: Melita Silič
Izdala: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti, v Ljubljani, 2021
Knjižna zbirka: Steklenik 2020/21 / 3
Naklada: 200 izvodov
Ni naprodaj

Delo je razvito za galerijo Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost.
Prizorišča: Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost,
MGLC, Švicarija, 3. program Radia Slovenija – program Ars
Produkcija: Cona, 2020/2021
Koprodukcija: Botanični vrt Univerze v Ljubljani
Zahvala: Zavod Kersnikova 4

www.cona.si www.steklenik.si www.botanicni-vrt.si

Program CONE podpira Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo,
projekt Steklenik podpira Ministrstvo za kulturo RS.

Dano na voljo v formatu pdf na publikacije.steklenik.si, dne 1. 1. 2023.

© CONA 2021. Vse pravice pridržane.

       

@