Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Boštjan Perovšek: Stenice, mrož in vrata – Steklenik 2018

20. 10. –  5. 12. 2018
razstava 8-kanalne zvočne kompozicije

sobota, 20.10.2018 ob 12.00 (opoldne) – otvoritev in vodstvo po razstavi

Fotografija: Boštjan Perovšek
***

Kompozicija, pripravljena posebej za razstavo v Stekleniku, je osnovana na izvirni skladbi Stenice, mrož in vrata plešejo kolo iz leta 1986 (8-kanalna verzija, 30 minut). Zvočni material skladbe so različna oglašanja stenic, ki so jim dodani zvoki mroža in vrat. Raznoliki zvoki stenic so bili avtorju nadvse inspirativni. V delu uporablja posnetke dr. Matije Gogale, ki mu je predal okoli 80 ur magnetofonskih zapisov napevov stenic iz katerih je izluščil 20 vzorcev. Skrajšana, stereo različica skladbe, je bila tudi uvrščena v program Ars Acustica 1995-96 Listening Proposals v okviru EBU (European Broadcasting Union).

Avtor o delu zapiše:

Skladbo opredeljujem kot bioakustično, čeprav bi jo lahko razvrstili tud med elektroakustične glasbe. Ker želim biti dosleden pri navedbi izvora, vztrajam pri tej izjavi. Bioakustična ni zaradi modnih trendov bioart polja, temveč zato, ker temelji na zvočnem materialu znanstvenikov, ki se ukvarjajo s proučevanjem oglašanja živali. Ta veda se imenuje bioakustika. Pri živi izvedbi leta 1986 so bili navedeni tako prostovoljni (člani skupine za eksperimentalno glasbo SAETA) kot neprostovoljni izvajalci (živali). Ta navedba je plod doslednosti izražanja izhodišč same glasbe.

Leta 2016 je bila v okviru prvega mednarodnega simpozija o biotremologiji (1st International Symposium on Biotremology, Fondazione Edmund Mach, San Michele all’Adige) prvič izvedena kompozicija Bugs, a walrus and a door – Trento 16, narejena na osnovi izvirne skladbe. Poleg žive izvedbe je v osnovnem zvočnem materialu uporabljena tudi elektroakustična obdelava zvočnih vzorcev in modulov živalskega sveta v kombinaciji z uporabo sintetičnih elektronskih virov, ki po svoji strukturi in zvočnosti spominjajo na osnovni akustični (živalski) zvočni material. Prav za to priložnost je dr. Matija Gogala prispeval nov posnetek stenice Legnotus limbosus.

Delo Stenice, mrož, in vrata – Steklenik 2018 je v najnovejši različici izvirne skladbe iz leta 1986 nadgrajeno z novimi zvoki stenice Legnotus limbosus in se vrača k svoji osnovni zvočni realizaciji za 8‑kanalni zvočni sistem. Tako kot leta 2016, je v osnovnem zvočnem materialu uporabljena tudi tudi elektroakustična obdelava zvočnih vzorcev in modulov živalskega sveta v kombinaciji s sintetičnimi elektronskimi viri, ki po svoji strukturi in zvočnosti spominjajo na osnovni akustični (živalski) zvočni material.

Pričujoče delo, kot tudi Bugs, a walrus and a door – Trento 16, omogoča živo izvedbo s kombiniranjem različnih vnaprej posnetih zvočnih modulov, ki tvorijo osnovo kompozicije. Postopku kombiniranja v realnem času se pridružuje tudi simultano elektroakustično delo (live electronics). Zaradi različnih kombinacij, ki so možne pri izvedbi v živo, se lahko realizacije med seboj precej razlikujejo. Zato je to nekakšen živ organizem, ki se tudi z dolžino izvedbe prilagaja izvajalcu, njegovemu razpoloženju in prizorišču. Zvočno prostorsko je lahko izvedeno kot stereo, surround 5.1, 4‑kanalna ali 8‑kanalna verzija.

Boštjan Perovšek

Boštjan Perovšek, glasbenik, skladatelj in oblikovalec zvoka, sklada eksperimentalno elektroakustično glasbo. Njegova posebnost je ustvarjanje bioakustične glasbe, ki temelji na zvokih živali, posebej žuželk. Igra tudi s skupino SAETA, ustvarja tudi glasbo za film, gledališče, performanse in multimedijske instalacije ter zvočne prostore (soundscapes) za muzeje in galerije. Povezava na spletno stran Boštjana Perovška.

@