Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Boštjan Perovšek: Oko, ki sliši preteklost

Zvočni sprehod, 60 min
Sobota, 30. september, ob 20.30
Jakopičevo sprehajališče

Obvezna prijava

Foto: Jože Suhadolnik, DELO.

Delo temelji na dveh fenomenih: sinesteziji (senzorna izkušnja, pri kateri se zaznavni kanali prepletajo in senzorne informacije prenašajo iz enega čuta v drugi) in disociaciji (sposobnost zavesti, da se, vsaj začasno, umakne iz resničnosti, tako da vzpostavi distanco do neposrednega fizičnega in čustvenega izkušanja). Izkušnja izvedbe sloni na dveh različnih in istočasno kompatibilnih projektih: Oko, ki sliši (razstava zvoka, Ljubljanski grad, 2012) in Koronske noči v Ljubljani (binauralna izkušnja zvočne realnosti v obdobju kovida, YouTube, 2020).

Zvočni sprehod bo podoben filmski pripovedi, v kateri originalni zvok nadomestimo z drugačnim / novim, s čimer spremenimo percepcijo prostora, ki ga vidimo. Pri tem ne gre za sinhrono nadomestitev zvokov, temveč večplastno nadomeščanje percepcije. Ključna komponenta je čas izvedbe. Zvok se bo bistveno razlikoval od vidne izkušnje, saj bodo udeleženke_ci na večernem sprehodu slišale_i pretežno dnevne zvoke.

Učinek bo spodbudil zavedanje o okoljski disociaciji, povezani z ločitvijo ali prekinitvijo povezave med posamezniki in njihovim naravnim okoljem. Kaže se v pomanjkanju okoljske ozaveščenosti in dejstvu, da interesi okolja ostajajo podrejeni ekonomskim interesom.

Boštjan Perovšek (1956) je glasbenik, skladatelj in oblikovalec zvočnih prostorov, ki ustvarja eksperimentalno, elektroakustično in bioakustično glasbo. Nastopa samostojno in z različnimi zasedbami, med drugim s skupinama Jata C in SAETA, prvo slovensko skupino za eksperimentalno glasbo . Na področju zvočne ekologije organizira zvočne safarije. Izdal je več CD-jev in vinilni LP Bio, Industrial Acoustica (green) z glasbo iz opusa bioakustike in urbanega hrupa.

@