Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Bojana Kunst: Rastline in umetniške institucije: domneva o skupnem

Bojana Kunst: Rastline in umetniške institucije: domneva o skupnem
predavanje
5. september 2019, ob 19:00

Foto: Irena Pivka

Kako je mogoče misliti rastlinsko življenje v navezavi na institucionalno življenje? Zdi se namreč, da ti dve obliki bivanja ne bi mogli biti bolj različni, ena rastlinska, druga družbena, pa vendar imata več skupnega, kot se zdi na prvi pogled. V predavanju bi rada pokazala, kako se mnoga umetniška dela in to kako so narejena, navezujejo na življenje rastlin in s tem odprejo institucionalno imaginacijo za nove načine sobivanja. Prisotnost rastlinskega življenja lahko spremeni celoten institucionalni značaj umetniških del in vpliva na to, da naša prisotnost ob umetniških delih dobi nekaj skupnega tudi s svetom okrog njih. Predstavila bom umetniške eksperimente, raziskave, še posebej pa gledališka dela, ki ne ločujejo med različnimi oblikami življenja in tako spreminjajo tudi načine naše udeleženosti v njih.

@