Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Babak Fakhamzadeh: Premagajte situacionista v njegovi igri

interaktivna on-line delavnica
sobota, 25. 9. 2021, 11.00
obvezna prijava in več informacij na info@cona.si
uradna spletna stran aplikacije Dérive app

Anja Podreka To create a space for the river – ob 14ih v živo v Studiu Cona (TPB 1)
ostali govorci_ke: John Wild:Situationist practice in the digital city, Cecilia Quiles: The visual language of protest and resistance, in Michael Kwet: Core tenets of digital colonialism

več informacij: flyer 

festival Sound Walk City · prelude
v organizaciji walk · listen · create in zavoda Cona

Pred več kot pol stoletja, maja in junija 1968, so Francijo pretresli siloviti državljanski nemiri. Francozi so se, predvsem po zaslugi situacionistov, uprli družbenemu nadzoru elit in centrov moči, nad katerimi državljani nimajo nikakršnega nadzora. To je pomenilo tudi francosko državo, čeprav je bila glavna ost uperjena proti vse večjemu nadzoru, ki so ga največji kapitalistični veljaki izvajali nad družbo v celoti. Sledili so zgledu ZDA, v katerih so situacionisti prepoznali, da se javni prostor spreminja v Spektakel, ki uporabnikom narekuje, kje naj jedo, kam naj gledajo, kaj naj storijo in kaj naj kupijo.

Da bi subvertirali vpliv ideologije spektakla na uporabnika javnega prostora, so situacionisti predstavili koncept psihogeografije in dérive (preusmerjanje) kot orodje, ki daje posamezniku (uporabniku javnega prostora) vsaj delen nadzor nad njegovo uporabo.

Psihogeografijo bi lahko opisali kot “občutek, ki ga določen kraj zbudi v tebi”. Preusmerjanje oziroma pohajkovanje po javnem prostoru je način odkrivanja teh vplivov na posameznika, sebe, in spoznanje, kako javni prostor vpliva nate ter kako lahko prevzameš nadzor nad svojimi izkušnjami in doživetji. Dérive (preusmerjanje) sestoji iz vrste majhnih nalog, ki te spodbudijo, da začneš razmišljati, opazovati in ustrezno ukrepati.

Celodnevna delavnica bo sestavljena iz treh sklopov:

Predavanja strokovnjakov o konceptih in zgodovini situacionistov ter uporabnosti njihovih dognanj in orodij v sodobnem kontekstu. Sodelovali bodo naslednji predavatelji_ce:

Anja Podreka, slovenska prostorska umetnica, ki jo zanima in navdihuje narava in njena vez s človekom. Predstavila bo problematiko rek in uporabe voda. Reka daje življenje, snuje ga, formira in mu daje obliko. Zato je ustvarila naše življenjske prostore – naselbine, vasi, mesta … Voda je živo telo, je razum in snov, ki prinaša in odnaša dobrine; telo, ki potuje skozi prostor in čas. S časom so se naše odgovornosti in vloge do nje spremenile. Poseganje in preoblikovanje rečnih strug in njihovih značilnosti in izkoriščanje vodnih virov pelje v uničevanje človekovega življenjskega prostora.

John Wild, londonski umetnik, ki z delovanjem na področjih performansa, zvoka, besedila, kodiranja, elektronike in strojnega učenja izvaja spekulativne raziskave neizogibnih utopičnih in distopičnih prihodnosti, ki so neločljivo povezane z digitalno tehnologijo.

Cecilia Quiles, vodja organizacije graffitimundo, ki se posveča ozaveščanju javnosti o bogati in dinamični dediščini argentinske urbane umetnosti.

Michael Kwet, gostujoči raziskovalec v projektu Information Society Project na Univerzi Yale in voditelj podcasta Tech Empire, ki se ukvarja z raziskovanjem izobraževalne tehnologije, globalne digitalne ekonomije, tehnoloških startupov, pobud za varna in pametna mesta, masovnih podatkov ter prosto in odprtokodno programsko opremo.

Aktivno raziskovanje lastnega urbanega okolja z uporabo nagrajene mobilne aplikacije Dérive app, ki vam pomaga, da se izgubite. Izkušnja je boljša, če raziskujete v majhni skupini, od 2 do 4 osebe, vključno z vami.

Praktična in ustvarjalna izkušnja, kjer boste skupaj z drugimi udeleženci in na osnovi predavanj, pa tudi lastnih izkušenj, ustvarili nov komplet »kartic opravil«, ki bodo vključene v Dérive app in na voljo vsem in vsakomur kjerkoli na svetu, da se z njihovo pomočjo »izgubi« v lastnem urbanem okolju.

Kolofon
Razvoj delavnice in aplikacije Dérive app: Babak Fakhamzadeh
Moderator delavnice: Babak Fakhamzadeh
Govorke_ci: John Wild, Cecilia Quiles, Michael Kwet in Anja Podreka
Organizacija: Irena Pivka, Katarina Radaljac in Babak Fakhamzadeh
Prevod in lektura: Melita Silič
Fotografija: Babak Fakhamzadeh
Produkcija:  walk · listen · create
v sodelovanju z: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti
v okviru fesitvala: Sound Walk City · prelude

Pobudnik Sound Walk City · prelude je platforma walk · listen · create v sodelovanju z zavodom Cona. Producent festivala v Ljubljani je zavod Cona, galerija Steklenik.

@