Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Anna Raimondo: Encouragements

HD video 16/9, 9’
Intervencija v javnem prostoru, Bruselj
28. september–1. oktober 2023
Cukrarna

Foto: Anna Raimondo, izsek iz Encouragements.

Intervencija v urbanem prostoru, Bruselj. Umetnica je v pogovorih z ženskami različnih starosti, porekla, spolnih usmerjenosti in verskih prepričanj zbrala misli spodbude in podpore. Te misli v navideznem telefonskem pogovoru med hojo po Bruslju posreduje drugim ženskam. Urbani prostor zasuje in ‘okuži’ z osebnimi in kolektivnimi izkušnjami, kar je njen način izrekanja in udejanjanja ženske solidarnosti.

Anna Raimondo (roj.1981 v Italiji, živi v Bruslju, aktivna pa je na mednarodnem prizorišču) uporablja glas in poslušanje kot platformo za srečevanje, sodelovanje in izmenjavo, kot orodje za premišljanje identitete. S preizpraševanjem meja med zasebnim in javnim, med spoli in njihovimi konotacijami sestavlja ali razstavlja kulturne prakse, s čimer odkriva in spodbuja potenciale, ki jih sami po sebi imata fluidnost in identiteta.

Produkcija: Arte Contemporanea Bruxelles, 2014.

@