Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Anja Podreka: Mapiranje spominov: Sava – Majdičev log

zvočni sprehod
sreda, 29. 9. 2021 ob 18ih
Layerjeva hiša, Kranj
festival Sound Walk City · prelude
produkcija zavoda Carnica, projekt BIEN 2021
obvezna prijava na art@layer.si

Projekt raziskuje reko kot vodno telo, ki venomer teče »skozi prostor in čas človeške zgodovine«. Za seboj pusti sledi, ki postanejo neizbežen del okolja in dokaz sobivanja narave in človeka.

Vabimo vas, da se z nami sprehodite ob Savi in prek interaktivnega zvočnega sprehoda »od blizu« spoznate največjo slovensko reko.

Projekt raziskuje reko kot vodno telo, ki venomer teče »skozi prostor in čas človeške zgodovine«. Za seboj pusti sledi, ki postanejo neizbežen del okolja in dokaz sobivanja narave in človeka. V zvočnem sprehodu spoznavate pojem sožitja in se sprehajate med zgodovino in etnografijo reke, ki je plod skupnega ustvarjanja vode in človeka.

Reka oblikuje in zasnuje življenje, oblikuje naš bivanjski prostor, prinaša in odnaša dobrine – je vodno telo, ki potuje skozi prostor in čas. Raziskovanje rek skozi pripovedi ljudi vedno znova razkrije probleme, izzive in ponudi možne rešitve bivanja z reko ter življenja ob njej. Vsako vodno telo sobiva z ljudmi in obratno; ljudje bivajo z reko, ki jim je omogočila življenje. Skozi čas so se te vloge zamenjale, pozabile, preobrazile v manipulativno izkoriščanje virov ter uničenje habitatov, ki so se razvili ali že od nekdaj obstajali ob/v reki.

Projekt je zasnovan na intervjujih z lokalnimi prebivalci, poznavalci reke Save, preučevanju razvoja mesta okoli nje in raziskovanju Majdičevega loga. Številne plasti zgodb na Majdičevem logu odražajo prepletanja ljudi in okolice, ki so oblikovali in doživeli preobrazbo reke skozi zgodovino Kranja in Savskega otoka.

Anja Podreka, po izobrazbi likovna pedagoginja in scenografka, zaposlena kot likovni pedagog, je avtorica serije zvočnih sprehodov, ki tematizirajo reke. Doslej je postavila zvočne sprehode ob Dravi, Krki in Savi in v njih predstavila krajino skozi preplet nekdanjih in sedanjih zgodb. Likovna dela, ki aktualizirajo vodo, in njene vodne slike so bile nagrajene in predstavljene v referenčnih domačih in mednarodnih galerijah.

Kolofon
Umetnica: Anja Podreka
Prevod in lektura: Melita Silič
Fotografija: Maša Pirc/Layerjeva hiša
Produkcija: zavoda Carnica, projekt BIEN 2021
V sodelovanju z: Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti
v okviru fesitvala: Sound Walk City · prelude

Pobudnik Sound Walk City · prelude je platforma walk · listen · create v sodelovanju z zavodom Cona. Producent festivala v Ljubljani je zavod Cona, galerija Steklenik.

@