Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Potovanja biljk

Gaja Mežnarič Osole in Andrej Koruza
Delavnica o scenarijih vnosa invazivnih tujerodnih rastlin s pomočjo žigov
delavnica za otroke 7+
vstopnina 4,00Eur
spremljevalni dogodek razstave Saša Spačal: Plast_ika

***

Otroci ob poslušanju zgodbe, ki spregovori o zgodovini in načinih vnosa invazivnih tujerodnih rastlin, z žigi ilustrirajo slišano. Pripovedovalec/-ka predstavi različne povzročitelje vnosa rastlin, od radovednih znanstvenikov, ki so pripeljali eksotične rastline v botanične vrtove s svojih popotovanj, pa vse do bagrov, cest in tovornih ladij, ki danes pomagajo razširjati te rastline, čeprav nimajo nog. Motivi so upodobljeni na žigih, izdelanih iz lesa invazivne robinije. Umetnine na papirju iz japonskega dresnika ozaveščajo o problematiki intenzivne globalizacije in urbanizacije, ki spodbujata razširjanje invazivnih tujerodnih rastlin.

Gaja Mežnarić Osole deluje na polju med oblikovanjem, ekologijo in participacijo. Zaključila je študij vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) in magisterski študij sistemskega oblikovanja na londonski univerzi Goldsmiths (MA Design Futures). Ustvarjala je v raznolikih oblikovalskih kolektivov (GRUPA,Trapez, Spoznaj svojo hrano). Kot predstavnica soustanovljenega kolektiva Regeneracija je skozi različne participatorne projekte ozaveščala o problematiki t.i. tujerodnih invazivnih rastlin.

Andrej Koruza se v svojem delu posveča različnim pristopom k ustvarjanju mozaikov, sočasno pa svojo kreativno energijo usmerja v izdelavo serije interaktivnih inštalacij/mozaikov, ki naslavljajo odnose med sistemom, tehnologijo in družbo.

V društvu Trajna avtorja nadaljujeta delo na področju trajnostnega oblikovanja s fokusom na raziskovanju uporabnih vrednosti invazivnih rastlin. Skozi svoje delo ustvarjata priložnosti za oblikovanje novih lokalnih ekonomij in kritičnega prostora za prevpraševanje utečenih strategij naslavljanja okoljske problematike, ki na trhli znanstveni podlagi gradi prostor za preplah in neučinkovito spopadanje s sodobnim okoljskim pojavom (Simbiocen, Podaljšano bivanje, Notweed Paper). Kot rezultat uspešnih raziskovanj na področju inovativne rabe invazivnih rastlin je v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in ostalimi partnerji nastal tudi 3 letni projekt Applause. V projektu, ki bo trajal do leta 2020 društvo Trajna sodeluje pri oblikovanju krožnega modela, serije izdelkov iz invazivnih rastlin in izvedbi ustvarjalnih delavnic.

@