Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Saša Spačal: Plast_ika

sodelavca: Jan Turk, dr. Mirjan Švagelj

8. 12. 2018 – 15. 1. 2019
otvoritev: sobota, 8. 12. 2018, ob 12.00

otvoritveni dogodki:
otvoritev zvočne razstave in nagovor Saša Spačal in Sebastjan Kovač, varstveni biolog
Gaja Mežnarič Osole in Andrej Koruza: Invazivne tujerodne rastline (delavnica za otroke 7+)

Bioumetnica Saša Spačal se loteva perečega vpliva človeškega napredka in ekologije. Delo z zgovornim naslovom Plast_ika izpostavlja problematiko mikroplastičnih delcev v prsti. V sodelovanju z Janom Turkom, ki skrbi za zvok in ob svetovanju dr. biomedicine Mirjana Švaglja, je umetnica ustvarila zvočno postavitev, ki podaja zgodbo o poroznosti tal in njenih prebivalcih.

“Plasti tal nastanejo zaradi raznovrstnosti neenakomernih presnovnih procesov v zemlji in se ločijo med seboj po številnih lastnostih kot je delež humusa, barva, vlažnost, prekoreninjenost, v dobi Antropocena tudi po stopnji in vrsti mikroplastike. Drobcene zemeljske živali v metaboličnem krogotoku planeta tako premeščajo in predelujejo snovi zemlje skupaj z raznovrstnimi delci mikroplastike, ki jih proizvaja človeška vrsta.”

Kot pravi sama, poskuša z instalacijo“mikrofavni naših tal skuša dati glas, da bi nam povedala, kako človeška dejavnost pronica tudi v globje plasti zemlje.”

Saša Spačal bo predstavila zvočno instalacijo in spregovorila o namenu kot tudi procesu ustvarjanja tega dela. Varstveni biolog Sebastjan Kovač bo spregovoril o ekoloških problemih mikroplastike, predvsem o tistem manj raziskanem vplivu njenega pojavljanja v tleh, kjer organizmi vplivajo na prehajanje mikroskopskih plastičnih delcev med različnimi plastmi. Kot pravi avtor, “v tem procesu kot glavni razkrojevalci tal sodelujejo deževniki, ki s svojim gibanjem prenašajo te počasi razgradljive delce v globje plasti. To je tudi mesto, kjer naj bi delci vstopali v prehransko verigo. Njihov dolgotrajen vpliv na tla in v njih bivajoče organizme ostaja zaenkrat skoraj popolnoma neznan.”

 

Saša Spačal, slovenska intermedijska umetnica, grafična oblikovalka, raziskovalka živih sistemov in bioumetnica. Njena dela so bila predstavljena na številnih mednarodnih razstavah, festivalih in prizoriščih. Kot soavtorica dela Myconnect je skupaj z Mirjanom Švageljem in Anilom Podgornikom prejela častno omembo na Ars Electronica Prix 2015.
Je ena od vodilnih članic inciative ČIPke, ki raziskuje situacijo žensk v znanstveno tehničnem kontekstu in intermedijski umetnosti, ter članica glasbenega kolektiva Theremidi orchestra, audio-vizualne “naredi-sam” skupnosti
https://www.agapea.si

umetnica: Saša Spačal
zvočno oblikovanje: Jan Turk
svetovanje, konstrukcija: dr. Mirjan Švagelj
otroška delavnica in uvodni nagovor na otvoritvi: člani kolektiva Trajna
kuriranje, organizacija, produkcija: Irena Pivka, Brane Zorman
produkcija: Cona, 2018

@