Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Idejno in vsebinsko vodstvo CONA:
Irena Pivka               e-mail: irena(at)cona.si
Brane Zorman         e-mail: brane(at)cona.si
Organizacija in komunikacija:
Jasmina Založnik    e-mail: jasmina(at)cona.si

Predstavnika Botaničnega vrta:
dr. Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, mag.

Kolofon

Steklenik, galerija za zvok bioakustiko in umetnost, je umetniški program v prostoru Rastlinjaka Tivoli. Naslavlja dela, ki preko zvočne raziskave narave in okolja povezujejo umetniške in znanstvene prakse. Dela umetniških zvrsti zaobjemajo bioakustiko, zvočno ekologijo, zvočno krajino, zvočno umetnost idr. Namenjena so radovedni publiki, ki jo zanima združiti opazovanje botanike v rastlinjaku s poslušanjem aktualnega umetniškega dela iz programa Steklenik.

Steklenik je povezovalni prostor za snovanje, raziskovanje in predstavljanje umetniških del, razstav, performansov in spremljevalnih dogodkov. Ponuja vpogled v ustvarjalne in raziskovalne procese. Nagovarja publiko, ki jo zanima, kako prostor, okolje, narava in njegove entitete sobivajo v celostnih ekosistemih. Z aktivnostmi raziskujemo zaznavo in razumevanje teh pojavov  ter način njihovega oblikovanja preko zvoka in poslušanja. Poslušanje tovrstnih umetniških del v prostoru, namenjenem preučevanju rastlin, obogati doživetje ter omogoči povezovanje narave in umetnosti.

Rastlinjak je razstavni prostor, ki zagotavlja ustrezne pogoje za rast, raziskovanje in občudovanje izbranih botaničnih organizmov. Če pogledamo iz prostorskega stališča, je tak prostor zelo podoben prostorom umetniške produkcije; gledališču, galeriji, koncertni dvorani, radiu …  Povezovanje teh dveh vsebin – botanične in umetniške – je zanimiv primer prepletanja znanstvenega in umetniškega polja.

Steklenik je partnerski projekt zavoda Cona in Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani. Cona je tehnično opremila in ozvočila vzhodno krilo Rastlinjaka Tivoli, v katerem pripravlja program galerije, Botanični vrt pa poleg zagotavljanja prostorskih kapacitet sooblikuje povezovanje med znanstvenim in umetniškim načinom raziskovanja in ustvarjanja. Tako skupaj oblikujemo nov povezovalni prostor. Izbrana, ustvarjena in predstavljena dela raziskujejo vprašanja zvoka, ekologije, prostora in senzibilizirajo občinstvo za različne načine poslušanja.

Steklenik podpirata Ministrstvo za kulturo in MOL oddelek za kulturo.

Cona    Botanični vrt Univerze v Ljubljani    Ministrstvo za kulturo RS    Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo

Označene delavnice za otroke, so financirane s projekta:

KONS:: Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je bil izbran na javnem razpisu za izbor operacij Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Kolofon

Steklenik, galerija za zvok, bioakustiko in umetnost
www.steklenik.si

Najavljamo sodelujoče umetnice_ke: 2019/2020:
OR poiesis I Martin Eccles I Luka Prinčič I Tilen Lebar I Manja Ristić I ekipa SoundCamp/Reveil, ekipa radioCona.

Idejno in vsebinsko vodstvo ter kuratorstvo: Irena Pivka, Brane Zorman
Kuratorica cikla animotMUZIK: Katarina Radaljac
Predstavnika Botaničnega vrta Univerze v Ljubljani: dr. Jože Bavcon, Blanka Ravnjak, mag.
Produkcija in organizacija: Jasmina Založnik
Komunikacija: Katarina Radaljac
Oblikovanje: Irena Pivka, Vesna Bukovec
Lektura in prevodi: Urban Belina
Spletišče: Vesna Bukovec
Fotografija in dokumentacija:

Produkcija: CONA
V sodelovanju z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani

Program CONE podpira Mestna občina Ljubljana, oddelek za kulturo, večletni projekt Steklenik podpira Ministrstvo za kulturo RS.

@