Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Luka Prinčič: IZPISKIZAPISKI

avtorski zvezek umetnika, ki je nastal med procesom dela na projektu Rizosfera.

Proces nastajanja 8-kanalne kompozicije in žive izvedbe se ukvarja z vprašanji o vzniku distribuiranega mišljenja v rastlinskem svetu, s katerim nas seznanjajo nekatere raziskave že nekaj časa. Namesto uporabe mapiranja in terenskih posnetkov, je pričujoče delo nastalo z metodami subjektivne interpretacije in izpisovanja emocionalnih odzivov na informacije in predvidevanja o dogajanju v neposredni okolici korenin v obliki digitalne sinteze zvoka.

Povezava na zvezek v pdf obliki.

Nakup zvezka v fizični obliki je mogoč tukaj.

@