Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Jez riley French: island | fjorar

Jez riley French (zvok / fotografija)
Pheobe riley Law (besedila)
13. 3.–7. 5. 2021
razstava 8-kanalne zvočne instalacije

OTVORITEV RAZSTAVE: sobota, 13. 3. 2021 ob 12.00 pred MGLC Ljubljana – lokacijski FM sprehod po parku Tivoli
ponovitev: torek, 16. 3. 2021 ob 18.00 pred MGLC Ljubljana – lokacijski FM sprehod po parku Tivoli

JrF: Serija del ìsland | fjorar temelji na materialu, zbranem ob večkratnih obiskih Islandije, po drugi strani pa izhaja tudi iz fascinacije nad možnostmi, ki jih prinaša preplet različnih elementov zvoka, podobe in besedila. V instalaciji imajo pomembno vlogo zvoki, ki jih človeški slušni aparat običajno ne zazna ali pa so nad oziroma pod slušnim pragom. S pomočjo razširjenih tehnik in ročno izdelanih naprav prisluškujem zvokom razstapljanja mineralov, infrazvoku vrtenja zemlje okoli svoje osi in ultrasoničnosti geotermalne aktivnosti. Te drobce prepletem z dokumentacijo posameznih začasnih interakcij med specifičnimi lokacijami na Islandiji ter s fotografskim in besedilnim materialom, ki ga je prispevala Phoebe. Nova verzija kompozicije gradi na večkanalnem zvoku in tiskanih elementih. Posamezni zvoki so lahko zelo intenzivni, niso pa ekstremni. Pravzaprav so bližje resnici kot naša lažna predstava o Islandiji kot o spokojnem in zvočno mirnem kraju. Vendar nikjer ni mirno, vsaj ne za preostale tam živeče vrste. Le ljudje imamo potrebo, da bi ’naravo’ definirali, uokvirili, celo do te mere, da se kot vrsta iz nje izvzemamo. V tem pogledu pričujoče delo govori o elementarni potrebi po preizpraševanju – in seveda o pristnem veselju, ki ga tako početje prinaša (tudi ko postanejo vprašanja neprijetna).

PrL: Besede so zame performativni objekti, ne toliko nosilci fiksne naracije. V odziv na zvočno krajino in fotografske podobe sem v instalacijo vključila najdena besedila. Na novo sem jih sestavila in uredila tako, da so postali sestavni in drugim elementom enakovreden del ’prostora’. Dela iz serije ìsland | fjorar so začela nastajati spontano med raziskovanjem različnih krajev na Islandiji in, prav tako pomembno, vseh vidikov sebe.

Kot odziv na prostor, razstavo in njen kontekst bosta Jez riley French in njegova hči Phoebe riley Law instalacijo pospremila z intuitivno kompozicijo, v kateri bosta uporabila različne posnetke, trakove, sol, sam prostor ter materiale, najdene v okolici galerije Steklenik.

Jez riley French je intermedijski umetnik, ki svoje raziskave oblikuje predvsem s preučevanjem novih tehnologij, njihovih zvočnosti in različnih materialnosti. Zvok v njegovih raziskavah nastopa kot material in subjekt, in sicer v več kot tri desetletja dolgem umetniškem delu, ki vključuje instalacije, performanse, zvočne razstave in dogodke v živo.

Pheobe riley Law v svojem delu raziskuje dokumentacijo in transformacijo materialov kot so zvok, besedilo, film in preoblikovani predmeti. Pri tem daje poudarek razstavljanju in ponovnem uokvirjanju naracij ter spreobračanju elementov normalnosti, kot jih zaznavamo v konstrukciji osebnih in družbenih vedenj in vzorcev izkustva, ki jih ta prinašajo

@