Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Jasmina Založnik: V iskanju večplastnega življenja: dekolonizacija prisotnosti

avtorski zvezek, ki je nastal za festival Sound Walk City · prelude
predstavitev besedila v okviru predavanja Jasmina Založnik: Pobeg iz pospešene realnosti
Knjižica je dvojezična (v slo. in ang. jeziku)
povezava na pdf

Nakup je mogoč tukaj!

Jasmina Založnik se skozi problematizacijo propagande napredka, konzumpcije in samoreferencialnosti posveča performativnosti hoje v umetniškem kontekstu. Piše o zvočnem sprehodu kot obliki, ki se izmika spektakularnosti umetniških produktov. Zvočni sprehod razume kot vzpostavljeno razliko in igro z nepredvidljivim, naključnim … Kot počasnjevanje našega dnevnega ritma, izkustvenost, utelešanje, odnos med zunanjim in notranjim ter nenazadnje premeščanje iz monološke v dialoško formo kot možno platformo inkluzivnosti in etike.

@