Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art
PROGRAM

PROGRAM

festival zvočnih sprehodov, performansov in zvočnih del 7. 9.-13. 10. 2021 Ljubljana, Kranj, Cerknica, program Ars, on-line
@