Galerija za zvok, bioakustiko in umetnost / Gallery for sound, bioacustics and art

Aktualno

Poletno branje I Katja Čičigoj o Donni Haraway

Poletno branje

Bojana Šaljić Podešva: vIDEN

29. 6.–13. 9. 2019
zvočna razstava

Steklenik, galerija za zvok bioakustiko in umetnost, je umetniški program v prostoru Rastlinjaka Tivoli. Naslavlja dela, ki preko zvočne raziskave narave in okolja povezujejo umetniške in znanstvene prakse. Namenjena so radovedni publiki, ki jo zanima združiti opazovanje botanike v rastlinjaku s poslušanjem aktualnega umetniškega dela iz programa Steklenik.

Več o Stekleniku …


Odprto: Steklenik je odprt v delovnem času
Rastlinjaka Tivoli,
od torka do nedelje in prazniki:
poleti 11.00–18.00
pozimi 11.00–17.00
malica 14.00–14.30
Lokacija: Rastlinjak Tivoli, Ljubljana

Najavljamo

Bojana Kunst: Rastline in umetniške institucije: domneva o skupnem

predavanje, 5. september, ob 19:00

Tina Kozin, Saška Rakef in Bojana Šaljić Podešva: IDEN

elektroakustična radijska opera
5 september 2019, ob 20:15

OR poiesis: Kamnolom KISETSU

14. 9.–15. 11. 2019
razstava 8-kanalne zvočne instalacije

@